حکومت و مذهب

نوشته شده توسط admin در 20 آوریل 16

در دست ساخت!

حکومت و مذهب

دانشگاه لندن – مرکز مطالعات شرق و آفريقا

فوريه 1997 – لندن انگلستان

مقالات ارائه شده به فارسي
کشورداری و دين در ايران باستان مهندس شاهرخ وفاداری
اقوام آريائي دکتر ونديداد گلشني
مسيحيت در ادوار مختلف در ايران آرمان رشدی
گذشته، حال و آينده آئين بهائي دکتر شاپور راسخ
تبعيضات مذهبي در ايران دکتر حسين خليقي
هدايت يا حکومت دکتر عزت اله همايونفر
جدائي ديانت از سياست حسين ظهيری مهرآبادی
دولت ديني، بنيادگرائي و حقوق زن دکتر اکرم ميرحسيني
جايگاه سروش در صحنه اسلام حکومتي دکتر عليرضا نوری زاده
ولايت فقيه و حاکميت خدا مجيد گلپور
روشنفکران پسا اسلامي در ايران دکتر فرهاد خسروخاور
ايران در برخورد با فقه شيعه دکتر عبدالغفار احمدی
ولايت فقيه در فقه شيعه دکتر مهدی حائری
مقالات ارائه شده به انگليسي

Khums, Jihad and the legitimacy of government in pre-Qajar Shi’ism

Dr Robert Gleave

Changing Phases of Responsive Social Movements in Sunni Islamic: A Contribution Towards Classification Faleh Abd al-Jabar
The Role of the Ulema in Iranian Politics From Mosadegh to the White Revolution 1951- 64 Ali Massoud-Ansari