حکومت و مذهب

نوشته شده توسط admin در 10 دسامبر 14

سواز – دانشگاه لندن – بهمن ۱۳۷۵

 • دکتر حسین لاجوردی – نکات آغازین کنفرانس
 • مهندس شاهرخ وفاداری – کشورداری و دین در ایران باستان
 • دکتر وندیداد گلشنی – اقوام آریایی
 • آرمان رشدی – مسیحیت در ادوار مختلف در ایران
 • دکتر شاپور راسخ – گذشته، حال و آینده آیین بهایی
 • دکتر حسین خلیقی – تبعیضات مذهبی در ایران
 • دکتر عرت الله همایونفر – هدایت یا حکومت
 • حسین ظهیری مهرآبادی – جدایی دیانت و سیاست
 • دکتر اکرم میرحسینی – دولت دینی، بنیادگرایی و حقوق زن
 • دکتر علیرضا نوری زاده – جایگاه سروش در صحنه اسلام حکومتی
 • مجید گلپور – ولایت فقیه و حاکمیت خدا
 • دکتر فرهاد خسروخاور – روشنفکران پسا اسلامی در ایران
 • دکتر عبدالغفار احمدی – ایران در برخورد با فقه شیعه
 • دکتر مهدی حایری – ولایت فقیه در فقه شیعه
 • به انگلیسی:
 • رابرت گلیو – دکترین جهاد و تاثیر آن در مشروعیت دولت (اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹) تفکرات شیعه
 • فاتح عبدالجبار – تحولات در اسلامیست و بنیادگرایی
 • علی مسعود انصاری – نقش علما در سیاست ایران از مصدق تا انقلاب سفید