آرشیو: زنان

اندیشه های سیاسی-اجتماعی ایران در آستانه سال ۲۰۰۰

در دست ساخت!   نهضت ملي جنبش چپ سلطنت مشروطه مذهب دانشگاه لندن - مرکز مطالعات شرق و آفريقا فوريه 1995 - لندن انگلستان نهضت ملي ایران - تحولات و آینده آن مسائل امروز و فردای جبهه ملی ایران مهرداد ارفع زاده نهضت ملی و آینده آن در سال 2000 دکتر علی راسخ جنبش ملی ایران در آستانه سال 2000 دکتر احمد طهماسبی جنبش چپ در ایران - تحولات و آینده آن جنبش چپ  ایران

نوشته شده توسط Ladjevard در 19 فوریه 95 ادامه مطلب
اندیشه های سیاسی-اجتماعی ایران در آستانه سال ۲۰۰۰

میزگرد: مشکلات جمعیت – کنفرانس جهانی قاهره

سپتامبر 1994 - پاريس فرانسه شرکت کنندگان دکتر مرجان آموزگار دکتر فرخ امين زاده دکتر اکبر پويانفر دکتر فريدون خاوند دکتر فرهاد خسروخاور دکتر داور شيخاوندی دکتر فرهاد عدل دکتر حسين فرهمند

نوشته شده توسط Ladjevard در 15 سپتامبر 94 ادامه مطلب
میزگرد: مشکلات جمعیت – کنفرانس جهانی قاهره