ایرانیان در خارج از ایران (مطالعه مهاجرت ایرانیان در بیست سال گذشته)

نوشته شده توسط Ladjevard در 12 فوریه 00

ایرانیان در خارج از ایران

(مطالعه مهاجرت ایرانیان در بیست سال گذشته)

نگاهی به موفقیت ها ، دست آوردها، و مسائل و مشکلات در ۲۰ سال گذشته

 

دانشگاه لندن – مرکز مطالعات شرق و آفریقا

 

جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۷۸

شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۷۸

یکشنبه اول اسفند ۱۳۷۸

 

فوریه ۲۰۰۰ – لندن انگلستان

 

افتتاحیه گزارش

 

 

نشست اولاحمد وحدت خواه – زبان انگلیسی
بابک امامیان

سیروس کدیور

اردشیر نقشینه

آشنائی با تفکرات و ساختار( کارگزاران ایرانی مقیم انگلستان )
نشست دوم

کیا عطری ( زبان انگلیسی – فارسی )

پروفسور آنابل اسربرنی – استاد دانشگاه – انگلستان

آدوم صابونچیان – دستیار تحقیق – انگلستان

بررسی جامعه ایرانیان برون مرز
نشست سوم

بحث آزاد

نشست چهارم

انجمن پژوهشگران ایران

اعظم کم گویان – فعال در جنبش زنان در خارج از کشور جنبشهای سیاسی – فرهنگی در خارج از کشور
نسرین پرواز – فعال در جنبش زنان – انگلستان راههای برون رفت از مشکلات فرهنگی-حقوقیزنان در ایران
ناهید حسینی – محقق امور زنان – انگلستان بررسی  مشکلات زنان پناهنده ایرانی در انگلستان
نشست پنجم

شیرین رضویان

دکتر حسن کیانزاد – پزشگ – آلمان برون مرز، شانس وپناهگاه و یا سرخوردگی ،انزوا و افسردگی در راستای بیماریهای روان – تنی
هایده روش – محقق – انگلستان  مشکلات سالمندان مهاجر ایرانیدر رابطه با خدمات اجتماعی
دکتر ناصر ادیبی – استاد دانشگاه – انگلستان مسائل مهاجرت و پناهندگی
نشست ششمنگاه ایرانیان خارج از کشور به انتخابات و آینده ایران
دکتر فریدون خاوند – استاد دانشگاه – پاریس

دکتر اصغر عبدی – پژوهشگر – انگلستان

پروفسوردکتر شاهین فاطمی – استاد دانشگاه – پاریس

دکتر حسین لاجوردی – پژوهشگر – پاریس

دکتر حسن منصور – استاد دانشگاه – پاریس

دکتر علیرضا نوریزاده – نویسنده و خبرنگار – لندن

نشست هفتمبحث آزاد
نشست هشتم

محمود اروجیان

محسن حیدریان – پژوهشگر – سوئد

اصغر نصرتی – رئیس هیئت مدیره – سوئد

دکتر فریدون خاوند  – استاد دانشگاه – فرانسه

تشکل های ایرانی خارج از کشورآشنائی با اتحادیه سراسری ایرانیان در سوئد

ایرانیان خارج از کشور و آینده اقتصاد ایران

نشست نهم

رویا کاشفی (فارسی – انگلیسی)

مژگان کاهن: – روانشناس – بلژیک

رضا کاظم زاده :- روانشناس- بلژیک

 فیلم. ” ولی شما انگلیسی خیلی خوب حرف می زنید؟! “

 

بررسی هویت فرهنگی نوجوانان ایرانی در بلژیک آموزش زبان مادری و کودکان مهاجر

تهیه کنندگان: پریسا تقی زاده – مرجان صفی نیا

 بحث آزاد پیرامون مسائل مطرح شده در فیلم و دیگر مشکلات جوانان ایرانی خارج از کشور با شرکت:امید جلیلی، پریسا تقی زاده، شاپرک خرسندی، مژگان کاهن و رضا کاظم زاده