ایرانیان در خارج از ایران

نوشته شده توسط admin در 14 فوریه 00

(مطالعه مهاجرت ایرانیان در بیست سال گذشته)

نگاهی به موفقیت ها ، دست آوردها، و مسائل و مشکلات در ۲۰ سال گذشته

 

دانشگاه لندن – مرکز مطالعات شرق و آفریقا

 

جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۷۸

شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۷۸

یکشنبه اول اسفند ۱۳۷۸

 

فوریه ۲۰۰۰ – لندن انگلستان

 

افتتاحیه گزارش

 

 

نشست اولاحمد وحدت خواه – زبان انگلیسی
بابک امامیان

سیروس کدیور

اردشیر نقشینه

آشنائی با تفکرات و ساختار( کارگزاران ایرانی مقیم انگلستان )
نشست دوم

کیا عطری ( زبان انگلیسی – فارسی )

پروفسور آنابل اسربرنی – استاد دانشگاه – انگلستان

آدوم صابونچیان – دستیار تحقیق – انگلستان

بررسی جامعه ایرانیان برون مرز
نشست سوم

بحث آزاد

نشست چهارم

انجمن پژوهشگران ایران

اعظم کم گویان – فعال در جنبش زنان در خارج از کشور جنبشهای سیاسی – فرهنگی در خارج از کشور
نسرین پرواز – فعال در جنبش زنان – انگلستان راههای برون رفت از مشکلات فرهنگی-حقوقیزنان در ایران
ناهید حسینی – محقق امور زنان – انگلستان بررسی  مشکلات زنان پناهنده ایرانی در انگلستان
نشست پنجم

شیرین رضویان

دکتر حسن کیانزاد – پزشگ – آلمان برون مرز، شانس وپناهگاه و یا سرخوردگی ،انزوا و افسردگی در راستای بیماریهای روان – تنی
هایده روش – محقق – انگلستان  مشکلات سالمندان مهاجر ایرانیدر رابطه با خدمات اجتماعی
دکتر ناصر ادیبی – استاد دانشگاه – انگلستان مسائل مهاجرت و پناهندگی
نشست ششمنگاه ایرانیان خارج از کشور به انتخابات و آینده ایران
دکتر فریدون خاوند – استاد دانشگاه – پاریس

دکتر اصغر عبدی – پژوهشگر – انگلستان

پروفسوردکتر شاهین فاطمی – استاد دانشگاه – پاریس

دکتر حسین لاجوردی – پژوهشگر – پاریس

دکتر حسن منصور – استاد دانشگاه – پاریس

دکتر علیرضا نوریزاده – نویسنده و خبرنگار – لندن

نشست هفتمبحث آزاد
نشست هشتم

محمود اروجیان

محسن حیدریان – پژوهشگر – سوئد

اصغر نصرتی – رئیس هیئت مدیره – سوئد

دکتر فریدون خاوند  – استاد دانشگاه – فرانسه

تشکل های ایرانی خارج از کشورآشنائی با اتحادیه سراسری ایرانیان در سوئد

ایرانیان خارج از کشور و آینده اقتصاد ایران

نشست نهم

رویا کاشفی (فارسی – انگلیسی)

مژگان کاهن: – روانشناس – بلژیک

رضا کاظم زاده :- روانشناس- بلژیک

 فیلم. ” ولی شما انگلیسی خیلی خوب حرف می زنید؟! “

 

بررسی هویت فرهنگی نوجوانان ایرانی در بلژیک آموزش زبان مادری و کودکان مهاجر

تهیه کنندگان: پریسا تقی زاده – مرجان صفی نیا

 بحث آزاد پیرامون مسائل مطرح شده در فیلم و دیگر مشکلات جوانان ایرانی خارج از کشور با شرکت:امید جلیلی، پریسا تقی زاده، شاپرک خرسندی، مژگان کاهن و رضا کاظم زاده