ایران در سالی که گذشت ۱

نوشته شده توسط Ladjevard در 21 نوامبر 99

در دست ساخت!

ایران در سالی که گذشت

۳۰ آبانماه ۱۳۷۸ – ۲۱ نوامبر ۱۹۹۹

Hausder Kirche – Goethestr. 26 – ۳۰ , Berlin 10625 Germany

برلین آلمان

شرکت کنندگان

خانم الهه بقراط – آلمان

راه بردباری و تفاهم

آقای پرویز دستمالچی – آلمان

حقوق بشر

دکتر کامبیز روستا – آلمان

مسائل سیاسی سال گذشته و موضع اپوزیسیون

دکتر حسین لاجوردی – فرانسه

مسائل اجتماعی در سال گذشته

دکتر علیرضا نوری زاده – انگلستان

مطبوعات در سال گذشته