بحران جمعیت و آلودگی محیط زیست

نوشته شده توسط admin در 15 نوامبر 96

بحران جمعیت و

آلودگی محیط زیست

 

جمعه ، شنبه و یکشنبه ۲ ، ۳ و ۴ آذر ماه ۱۳۷۵

برابر با ۲۲ ، ۲۳ و ۲۴ نوامبر ۱۹۹۶

خانه فر هنگ های جهان – برلین

گزارش کنفرانس

شرکت کنندگان به ترتیب صحبت
خانم مهندس هایده شیرزادی  
H. BERGER BUNDNIS 90 Die Grunen, Berlin
Prof. Dr. W. Konig TU Berlin
Prof. Dr. J. Kuchler TU Berlin
Prof. Dr. Stelzer Berlin
کمال اطهاری  جامعه شناس – ایران
 دکتر محمد علیزاده جمعیت شناس – ایران
امیر هوشنگ زنوزی جمعیت شناس – انگلستان
دکتر شهاب محقق  متخصص محیط زیست – امریکا
مهندس عبدالحمید اشراق  فرانسه
دکتر سعید پیوندی جامعه شناس آموزشی – فرانسه
 دکتر فریدون خاوند اقتصاددان – فرانسه
دکتر فرهاد خسرو خاور جامعه شناس – فرانسه
دکتر حسین لاجوردی جمعیت شناس – فرانسه
مهرداد درویش پور جامعه شناس – سوئد