بررسی پی آمدهای بیست و پنج سال انقلاب و آینده ایران

نوشته شده توسط Ladjevard در 14 فوریه 04
متن افتتاحیه کنفرانس
برنامه کنفرانس

جمعه: اول اسفند ۱۳۸۲ ـ ۲۰ فوریه ۲۰۰۴

شنبه: دوم اسفند ۱۳۸۲ – ۲۱ فوریه ۲۰۰۴

یکشنبه: سوم اسفند ۱۳۸۲ – ۲۲ فوریه ۲۰۰۴

گزارش سی و ششمین کنفرانس انجمن پژوهشگران ایران

 

۱،  2   و ۳ اسفند ۱۳۸۲ ـ  20،   21  و ۲۲ فوریه ۲۰۰۴

دانشگاه وست مینستر ـ لندن

 

The  Boardroom, first floor,  University of Westminster ,

۳۰۹ Upper Regent Street, London W1

 

انجمن پژوهشگران ایران از همه هموطنان، با هر فکر و عقیده و مذهب،

می خواهد که با پیوستن به فعالیت های انجمن و شرکت در کنفرانس ها،

در غنای فرهنگی و همبستگی های ملی همت کنند.

 

امید ما این است که بتوانیم فارغ از هرگونه برخوردهای فکری و عقیدتی،

سمبل حرکتی برای برپایی و ایجاد سنتی نوین در این زمینه باشیم.

همکاری و همیاری شما هموطنان در بهبود فعالیت های انجمن پژوهشگران ایران

بسیار ارزشمند خواهد بود