جامعه مدنی، ولایت فقیه و هویت ملی

نوشته شده توسط admin در 26 سپتامبر 98

جامعه مدنی، ولایت فقیه و هویت ملی

دانشگاه لندن – مرکز مطالعات شرق و آفریقا

شنبه و یکشنبه ۴ و ۵ مهرماه ۱۳۷۷ برابر با ۲۶ و ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۸

انجمن پژوهشگران ایران همزمان، در این نشست به قدردانی و بزرگداشت از خدمات آقای حسن نزیه خواهد پرداخت. مبارز آزادیخواهی که عمر خود را پیگیرانه صرف آبیاری نهال آزادی در سرزمین پر آشوب ما نموده است. امید ما این است که بتوانیم فارغ از هر گونه برخوردهای فکری و عقیدتی ، سمبل حرکتی برای برپائی و ایجاد سنتی نوین در این زمینه باشیم.

شنبه  4 مهرماه ۱۳۷۷ برابر با ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
علی حسینی اجرای قصیده “تو را ای کهن بوم وبر دوست دارم”

از شاعر بزرگ ایران مهدی اخوان ثالث

حسن نزیه ولایت فقیه –     حقوقدان – فرانسه
مرتضی رئیسی سیر جامعه مدنی در اروپای شرقی در مقایسه با جنبش جامعه مدنی در ایران – روزنامه نگار – آلمان
دکتر عبدالمجید مجیدی جامعه مدنی و انظباط برنامه ریزی – وزیر سابق سازمان برنامه و بودجه – فرانسه
هوشنگ وزیری تضادهای جامعه مدنی با حکومت ولایت فقیه – روزنامه نگار – فرانسه
دکتر حسین لاجوردی هویت ملی و نقش جوانان در ساختار جامعه مدنی – پژوهشگر – فرانسه
 بزرگداشت و قدر دانی از آقای حسن نزیه مهندس امیر حسین امیر پرویز

دکتر علیرضا نوری زاده

دکتر حسین لاجوردی

پیام دریادار دکتر احمد مدنی

یکشنبه  5 مهرماه ۱۳۷۷ برابر با  27 سپتامبر ۱۹۹۸
 پرویز دستمالچی جامعه مدنی و ولایت فقیه – نویسنده ومحقق  – آلمان
دکتر علیرضا نوری زاده نقش خبرگان در حذف ولایت فقیه – نویسنده و روزنامه نگار – انگلستان
نمایش اختصاصی فیلم در رابطه با رویدادهای دوم خرداد ۱۳۷۶

قبل از پخش بین المللی در شبکه CNN –  دوم اکتبر ۱۹۹۸

شرکت آنتلوپ – میک چاکی و رویا کاشفی

مهدی خانبابا تهرانی آزادیهای اجتماعی و ولایت فقیه – نویسنده – آلمان
 دکتر مهدی حائری رابطه جامعه مدنی و ولایت فقیه  –   فقیه، روحانی، استاد دانشگاه – آلمان