روز جهانی زن و لایحه حمایت از خانواده

نوشته شده توسط admin در 17 آوریل 16

روز جهانی زن – ۸ مارس ۱۳۹۰ و لایحه حمایت از خانواده

 

در زمانیکه دنیا روز جهانی زن را گرامی میدارد و جشن میگیرد زنان ایران همچنان با قوانین تازه تبعیض آمیز روبرو هستند. در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۰ و در واپسین روزهای مجلس هشتم  نمایندگانش بندهایی از لایحه [ضد] حمایت خانواده را تصویب کردند؛ لایحه حمایت از خانواده ای که:

 

چند همسری را اجازه می دهد
ازدواج موقت را اجازه می دهد
همچنان ازدواج دختران سیزده سال و کمتر را اجازه می دهد
همچنان در مقابل خشونت خانگی ساکت مانده است
هیچکدام از قوانین تبعیض آمیز علیه زنان را اصلاح نکرده است
از حقوق زنان حمایت ِ قانونی یکسان و برابر نمی کند
تبعیض و حقوق نابرابر در کل و چند همسری بخصوص ناقض تعهدات مورد قبول جمهوری اسلامیست که در میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی قید شده است. بند ۲۳ این میثاق تاکید بر این دارد که “دولت ها باید تدابیر مقتضی به منظور تامین تساوی حقوق و مسئولیت های زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن  اتخاذ کنند”.

 

در این روز، ما از جامعه بین المللی تقاضا داریم که از جنبش برابری خواهی در ایران حمایت و هرگونه بهانۀ سنت، آداب و رسوم و یا فرهنگ رایج و یا ملاحظات دینی و مذهبی را که منجر به ادامه تبعیض و حقوق نابرابر در ایران می باشد محکوم کنند

 

کمیته حقوق بشر – انجمن پژوهشگران ایران

 

متن انگلیسی

Date:   ۸ March 2012

International Women’s Day 2012

and the Family Protection Bill in Iran

 

While the world celebrates international women’s day today Iranian women face further legalised discrimination. On 6 March 2012, the outgoing eighth Islamic Consultative Assembly (the parliament) passed articles of the [anti] Family Protection Bill that

 

allows polygamy
allows temporary marriage lasting from a negotiated few minutes to a number of years
allows girls of thirteen and younger to be married
remains silent on domestic violence
does nothing to improve the existing discriminatory laws
does not offer women equal rights and equitable protection of law
Discrimination and unequal rights in general and in particular polygamy contravene the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which the Islamic Republic remains signatory. Article 23 stipulates that states must ensure that men and women have equal rights when marrying or at the dissolution of marriage.

 

On this day, we ask the international community to support the equal rights movement in Iran and condemn the use of any custom, tradition or religious consideration as an excuse for continued legalised discrimination.

 

Human Rights Committee – ACI