ستارگان خاموش و امید های آینده ایران

نوشته شده توسط Ladjevard در 15 اکتبر 00

در دست ساخت!

ستارگان خاموش و امید های آینده ایران

با یادی از ستارگان خاموش ایران:

احمد شاملو ، نادر نادرپور ، هوشنگ گلشیری ، نصرت رحمانی ،

محمد جعفر پوینده ، محمد مختاری ، مجید شریف و سعیدی سیرجانی

و با نگاهی به بستر زندگانی این از دست شدگان و در یک بررسی اوضاع سیاسی – اجتماعی ایران

یکشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۰۰ – دانشگاه لندن

سخنرانان
دکتر سیروس آموزگار
دکتر ژاله اصفهانی
دکتر اسماعیل خوئی
دکتر محمد عاصمی
دکتر حسین لاجوردی
دکتر علیرضا نوری زاده

معرفی تنی چند از امیدهای آینده ایران:

مهری رساپور ( پگاه)

شیرین رضویان ،

زیبا کرباسی و …،

و سروده هائی از آنان