شبی به یاد ایران

نوشته شده توسط admin در 20 ژوئن 04

شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۳

Dariush

داریوش

با همراهی پیانو

وبا معرفی چند هنرمند پناهنده ایرانی

قسمتی از برنامه سه روزه انجمن پژوهشگران ایران: “ایران کجاست، ایرانی کیست؟ “

برنامه هنری با کلماتی از دکتر محمد عاصمی و معرفی چند هنرمند پناهجو و پناهنده ایرانی

مکان: ‘Rikskonserter’ – Nybrokajen 11,  Stockholm

بزودی بقیه عکسها!

Dariush at Concert 2
Dariush at Concert