مسائل زنان – در رابطه با کنفرانس جهانی زن در پکن

نوشته شده توسط Ladjevard در 19 سپتامبر 95

در دست ساخت!

سپتامبر ۱۹۹۵ – پاریس فرانسه

 

شرکت کنندگان

دکتر حسین لاجوردی

دکتر اکرم میرحسینی

دکتر سعید پیوندی

افسانه خاکپور

جمیله ندائی