مسائل زنان – در رابطه با کنفرانس جهانی زن در پکن

نوشته شده توسط admin در 15 سپتامبر 95

در دست ساخت!

مسائل زنان – در رابطه با کنفرانس جهانی زن در پکن

سپتامبر ۱۹۹۵ – پاریس فرانسه

شرکت کنندگان

دکتر حسین لاجوردیدکتر اکرم میرحسینی

دکتر سعید پیوندی

افسانه خاکپور

جمیله ندائی