مشکلات فرهنگی-اجتماعی

نوشته شده توسط Ladjevard در 1 اکتبر 07

شیوه کار انجمن پژوهشگران ایران در دعوت از صاحب‌نظران برای شرکت در گردهم‌آیی‌ها

شماره: ۵۲ / آ / ۳۴۴

تاریخ: ۹ مهر ۱۳۸۶

اول اکتبر ۲۰۰۷

آینده ایران

بررسی مشکلات گسترده و پیچیده فرهنگی – اجتماعی درامروز ایران

انجمن پژوهشگران ایران در راستای اهداف خود در زمینه مطالعات بنیادین مسائل ایران در نظر دارد سلسله گردهم آیی‌هایی را برای بررسی مسائل پیچیده و دشوار فرهنگی – اجتماعی موجود در ایران اختصاص دهد. انجمن پژوهشگران ایران، در این نشست‌ها به مانند تمامی فعالیتهای انجام شده تلاش خود را بر پایه شناخت و ارائه راه حل هائی در زمینه فوق قرار داده است. تلاش ما بر اینست که در صورت وجود امکانات و توانائی‌ها، این میز گرد‌ها را در چند نقطه از جهان تشکیل دهیم.

هدف از انجام این بررسی‌ها، وجود مشکلات گسترده و پیچیده فرهنگی – اجتماعی درامروز ایران است که بدون تردید ریشه‌های عمیق و گسترده‌ای در زمینه رفتارهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و… دارد.

اعتقاد ما بر اینست که ریشه‌های آسیب پذیری در ایران امروز را باید در زمینه‌های زیر مورد بررسی و مطالعه قرار داد:

نبود اعتماد فردی و اجتماعی،
نبود اتکاء به نفس،
باورهای ازدست رفته،
نا‌امیدی‌های گسترده،
افسردگی جمعی،
بی‌تفاوتی محض نسبت به جامعه و آنچه بر آن می‌گذرد و…

بدون تردید «بی‌اعتمادی»، بیماری مرموز و خانمان براندازی در زمینه‌های مختلف اجتماعی است که با ریشه دار شدنش خواهد توانست بنیاد‌های جامعه را به ویرانی سوق دهد.

درخواست انجمن پژوهشگران ایران از متخصصین و صاحبنظران در زمینه‌های تخصصی خود نگاهی به ریشه‌ها، دشواری‌های امروز و در حد امکان مقایسه هائی تخصصی و تجربی میان کشور محل اقامت خود با جامعه ایران در این زمینه خاص است.

انجمن پژوهشگران ایران امیدوار است با احترامی که برای تمامی افکار و اندیشه‌ها در جهت ساختن آینده ایران قائل است، از صاحبنظران علاقمندی که در زمینه‌های فوق دارای تخصص، تجربه و پژوهش هستند دعوت می‌نماید که برای بحث وتبادل نظر در این زمینه خاص که شامل نگاهی به گذشته، امروز وبه ویژه فردای جامعه ایران است، ما را یاری دهند تا بتوانیم با همفکری و نگاهی ژرف، هشدار‌ها و راه حل هائی بر این معضلات خانمان بر انداز بدست آوریم و آینده بهتری را برای نسل جوان وپر انرژی ایران آینده، ترسیم کنیم.

باشد که با کمک همدیگر، گامی استوار و سنجیده برداریم تا بدهکار آیندگانمان نباشیم.

انجمن پژوهشگران ایران