میز گرد: مسائل و مشکلات دربلوچستان

نوشته شده توسط admin در 15 می 10

 

“آینده ایران”

بلوچستان

میز گرد: مسائل و مشکلات دربلوچستان

 شنبه ۲۵اردیبهشت ۱۳۸۹ –  15 ماه می ۲۰۱۰

۱۴:۰۰ – ۱۹:۰۰

۱۷ Young Street, Kensington – London W8 5BN

Nearest Underground (High Street Kensington) – Bus No 52, 27, 70, 149, 10, 328

گزارش میزگرد

فیلم میزگرد

 

انجمن پژوهشگران ایران بدنبال بررسی های مقدماتی خود در زمینه مسائل و مشکلات موجود در سیستان و بلوچستان بر آن شده است که میز گردی را در این زمینه تدارک ببیند. این میز گرد که چهل و هفتمین گردهم آیی انجمن پژوهشگران میباشد، پیش زمینه ای برای برپائی کنفرانس جامعی است که مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین مسائل گسترده نقض حقوق بشر را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

انجمن پژوهشگران ایران، با اعتقاد بر اینکه در طی سالهای طولانی ایرانیان نقاط مختلف ایران همیشه مورد تبعیض و فشارهای گوناگون قرار داشته اند، برای بررسی خواست ها و نیازهای آنان در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در یک حاکمیت غیر متمرکز، سلسله کنفرانس هائی را در برنامه کاری خود قرار داده است که نخستین آن در رابطه با مسائل و مشکلات در سیستان و بلوچستان می باشد.

این میزگرد نیز بمانند تمامی مطالعات و بررسی های ما در چارچوب تمامیت ارضی و حفظ یکپارچگی ایران خواهد بود.

شرکت کنندگان:

دکتر محمد حسن حسین بُر – حقوقدان –  آمریکاموقعیت تاریخی- ااجتماعی و اقتصادی سیاسی در بلوچستان
آقای جمشید امیری- جبهه متحد بلوچستا ن ایران (جمهوریخواهان) – انگلستانبررسی خواسته ها و نیازها در زمینه های اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و مروری بر تاریخ جنبش ملی کلاسیک بلوچستان
آقای رحیم بندوئی – حزب مردم بلوچستان – انگلستانحاکمیت ملی مردم بلوچستان و رابطه آن با حاکمیت دموکراسی در ایران – انگلستان
دکتر عبدالستار دوشوکی – مدیر اجرائی مرکز مطالعات بلوچستان در لندن – انگلستانعلل درگیری های موجود در بلوچستان و ریشه های تاریخی آن
آقای ناصر بلیده ای – حزب مردم بلوچستان – سوئدکثرت گرایی در فرهنگ بلوچستان
خانم مگی مورفی –  Unrepresented Nations and Peoples Organisation (UNPO)  – بلژیکاهمیت اطلاعاع رسانی دقیق برای سازمانهای بین المللی
دکتر رضا حسین بُر – فعال سیاسی و سخنگوی جبهه مردم بلوچستان – انگلستانفدرالیسم، راه حلی برای مسئله  ملی در ایران

 

موضوعات مورد بحث در محدوده زمانی ده دقیقه از طرف شرکت کنندگان مطرح خواهد شد و بیشترین زمان برای بحث و تبادل نظر اختصاص داده شده است

 

انجمن پژوهشگران ایران

 

انجمن پژوهشگران ایران از همه هموطنان خود با هر فکر و عقیده و مذهب، می خواهد که با پیوستن به فعالیت های انجمن و شرکت در کنفرانس ها، در غنای فرهنگی و همبستگی های ملی همت کنند. امید ما این است که بتوانیم فارغ از هرگونه برخوردهای فکری و عقیدتی، سمبل حرکتی برای برپایی و ایجاد سنتی نوین در این زمینه باشیم.

 

همکاری و همیاری شما هموطنان گرامی در بهبود فعالیت های

انجمن پژوهشگران ایران بسیار ارزشمند خواهد بود.