نقش رسانه های خارج از کشور در تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اخیر ایران

نوشته شده توسط Ladjevard در 20 می 06

 

۲۹، ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۵ برابر با ۱۹،  20  و ۲۱  می  2006

دانشگاه امریکایی واشنگتن – آمرِیکا

American University, 4400 Massachusetts Avenue, NW Washington, DC 20016

این کنفرانس با افتخار و احترام

به دکتر مصطفی مصباح زاده

بنیانگذار روزنامه نگاری نوین علمی در ایران تقدیم می شود.

با بزرگداشتی از تورج فرازمند

 

روز اول، جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۵

روز دوم، شنبه ۳۰  اردیبهشت ۱۳۸۵

روز سوم، یکشنبه ۳۱  اردیبهشت ۱۳۸۵

روز اول، جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۵
افتتاحیه فریدون فرح اندوز، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم – اخوان ثالث
نشست اول
دکتر محمد عاصمی   

علی سجادی

دکتر ناهید مختاری

آیینه داران سرزمین کورانحقوق بشر در رسانه های ایرانی

نگرشی دیگر

نشست دوم
سیاست پخش برنامه از آمریکا برای ایران:

آلبرتو فرناندز

دیوید جاکسون

 مدیرکل بخش مطبوعات و دیپلماسی – خاور نزدیک – وزارت امورخارجه آمریکا

  مدیر کل رادیو صدای آمریکا

دکتر ابراهیم بی پروا

طاهر صدیق

نقش رسانه ها در آموزش سیاسی و اشاعه دموکراسی – برنامه های فارسی صدای آمریکارادیو سراسری سوئد
نشست سوم
ایرج آرین پور  جوانان ایرانی به اطلاعات صحیح فلسفی، تاریخی و تحلیلی نیاز دارند
دکتر علیرضا نوری زاده   روزنامه نگاری در سایه نظام امنیتی-ایدئولوژیک
دکتر رویا طلوعی تاثیرپذیری مطبوعات داخل و خارج کشور – سانسور و خود سانسوری
دکتر سیروس آموزگار سانسور در ایران
وفا آذربهاری عدم مشروعیت رسانه های خارج از کشور در تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران
روز دوم، شنبه ۳۰  اردیبهشت ۱۳۸۵
نشست چهارم
دکتر محمود عنایت  در محشر تبعید
عباس پهلوان  رسانه ها و امید فروشی
نشست پنجم
فرهنگ فرهی  اهمیت و نقش رسانه ها
دکتر اسماعیل نوری علا  تکنولوژی بازجستن روزگاروصل
شکوه میرزادگی نارسایی های فرهنگی در رسانه های ایرانی خارج از کشور
روز سوم، یکشنبه ۳۱  اردیبهشت ۱۳۸۵
نشست ششم
دکتر کامبیز محمودی  تاریخچه ماهواره های مخابراتی
دکتر ویلیام رویس  رادیو و تلویزیون صدای آمریکا از ۲۵ سال پیش تا کنون
دکتر ناصر طهماسبی نقش رسانه های گروهی در ارتباط با ایران
آقای تقی مختار  در معنای رسانه مستقل و ملی
نشست هفتم
آقای احمد بهارلو ده سال میزگردی با شما
آقای ضیا اتابای  مشکلات تلویزیونهای سیاسی
آقای نادر صدیقی نقش رسانه های مسئول در دگرگونی های اجتماعی
آقای ستار دلدار                           روزنامه نگاری و دکتر مصطفی مصباح زاده
بزرگداشتی از تورج فرازمند
مقالات – دکتر نزهت فرنودی، هنگامه افشار، امید حبیبی نیا، زاون، پرویز قاضی سعید

 

بالا

 

 

امید ما این است که بتوانیم فارغ از هرگونه برخوردهای فکری و عقیدتی،

 سمبل حرکتی برای برپایی و ایجاد سنتی نوین در این زمینه باشیم.

انجمن پژوهشگران ایران از همه هموطنان، با هر فکر و عقیده و مذهب،

 می خواهد که با پیوستن به فعالیت های انجمن و شرکت در کنفرانس ها، در غنای فرهنگی و همبستگی های ملی همت کنند.

همکاری و همیاری شما هموطنان در بهبود فعالیت های انجمن پژوهشگران ایران بسیار ارزشمند خواهد بود.