هویت ملی

نوشته شده توسط Ladjevard در 20 اکتبر 95

در دست ساخت!

هویت ملی

دانشگاه آمریکائی – واشنگتن آمریکا

۲۹ و ۳۰ مهر ۱۳۷۳ برابر با ۲۱ و ۲۲ اکتبر ۱۹۹۵

گزارش

عکس

شرکت کنندگان

برهان ابن یوسف شالوده شناسه میهنی
دکتر علی الطائی بحران هویت قومی
دکتر کرامت پورسلطان زمینه های مشترک در جهت یک هویت ملی
قاسم حسینی (نماینده رسمی حزب دموکرات کردستان) حق تعیین سرنوشت در چارچوب وحدت و تمامیت ارضی ایران
دکتر فرهاد خسروخاور هویت فردی در ایران امروز
دکتر منوچهر خوبروی راه حل همزیستی اقوام ایرانی در قانون اساسی پیشین
حسین سلیمان اوغلو زبان ترکی آذربایجانی، وحدت ملی و هویت ملی
دکتر ضیاصدرالاشرافی کثرت قومی و هویت ملی
دکتر پوپک طاعتی نکاتی چند در مورد بحث هویت ملی
دکتر سرفراز غزنی وحدت ملی و قومی در پرتو قرآن
دکتر جلال متینی ایران و همسایگانش
نادر نادرپور کسانی دیگر با اندیشه هائی دیگر