پانل شماره ۵ ـ مطبوعات و رسانه ها

نوشته شده توسط Ladjevard در 22 فوریه 04
 

 

یکشنبه:  سوم اسفند ۱۳۸۲ ـ ۲۲ فوریه ۲۰۰۴

۱۴٫۰۰: دکتر سیروس آموزگار: رسانه ها ـ نویسنده و روزنامه نگار ـ فرانسه

Cyrus_Amouzgar

۱۴٫۲۵: دکتر علیرضا نوری زاده: جنبش نوین مطبوعات پس از انقلاب ـ نویسنده و روزنامه نگار ـ انگلستان

nourizadeh