گزارش کنفرانس رسانه های جمعی و نقش آن در گذشته، حال و آینده ایران

نوشته شده توسط Ladjevard در 21 می 06

سخنرانان

media1

 

media1 (1)

media1 (2)

media4