برابری و آزادی ادیان و مذاهب در ایران

نوشته شده توسط admin در ۳۰ آبان ۹۳

با همکاری عفو بین الملل

و حضور:

 دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد

صاحبنظران و نمایندگان گروه های دینی و مذهبی ایران

جمعه ۳۰ آبان ۱۳۹۳ برابر با ۲۱ نوامبر ۲۰۱۴

۲ تا ۷ بعد از ظهر

پخش زنده از طریق کانال ها و تارنماهای انجمن پژوهشگران ایران و

عفو بین الملل

دریافت اطلاعات:

london@aciiran.com