برابری و آزادی ادیان و مذاهب در ایران

نوشته شده توسط admin در ۳۰ آبان ۹۳

با همکاری عفو بین الملل

و حضور:

 دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد

صاحبنظران و نمایندگان گروه های دینی و مذهبی ایران

جمعه ۳۰ آبان ۱۳۹۳ برابر با ۲۱ نوامبر ۲۰۱۴

۲ تا ۷ بعد از ظهر

پخش زنده از طریق کانال ها و تارنماهای انجمن پژوهشگران ایران و

عفو بین الملل

دریافت اطلاعات:

london@aciiran.com

 

در راستای اهداف انجمن پژوهشگران ایران سمینار یکروزه ای تحت عنوان “برابری و آزادی ادیان و مذاهب در ایران” با همکاری سازمان عفو بین الملل در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۴ در لندن برگزار شد. هدف اصلی انجمن پژوهشگران ایران از برقراری این سمینار ارزیابی و ارائه تصویری از وضعیت زندگی روزمره اقلیت های دینی و مذهبی ایران می باشد.

انجمن پژوهشگران ایران در این سمینار از یکسو به بررسی و چگونگی انواع فشارهای قانونی و اجرایی که از سوی حکومت جمهوری اسلامی براقلیت های دینی و مذهبی در ایران وجود دارد …

سخنرانان: حمید صبی، شهین بخردنیا، کریسی تایلور، منیره سلیمانی، دیان علایی

دکتر هاینر بیلفلد، دکتر نازیلا قانع، کریس چپمن، دکتر پیام اخوان، دکتر احمد شهید

Equality and Religious Freedom in Iran