8 ژانویه 2023

خوش آمدگویی

در این چند روز گذشته دوستان زیادی به دنیای مجازی انجمن پژوهشگران ایران پیوسته اند. به شما خوش آمد میگوییم و از توجه و علاقه شما بسیار سپاسگزار هستیم. تلاش گسترده و مستمر ما در بالابردن آگاهی بین المللی در رابطه با اتفاقات اخیر، در قالب چندین نامه سرگشاده بخش انگلیسی قابل بررسی است. رایزنی و گفتگوها مثل همیشه ادامه دارد و چارچوب مورد بحث در نامه های به اشتراک گذاشته شده قابل ارزیابی ست. ...

بیشتر بدانید
خوش آمدگویی