فیلم‌ها

در دست ساخت!

برای تهیه فیلمها با دفتر مرکزی انجمن در لندن می توانید تماس بگیرید

films [at] aciiran [.] com

۲۰۰۶
آینده ایران: حکومت غیر متمرکز، فدرالیسم … ؟ دسامبر ۲۰۰۶ – کلن  آلمان
خشونت علیه زنان – میزگرد

تماشا کنیدبخش اول ۲ ساعت

تماشا کنیدبخش دوم ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

ژوئن ۲۰۰۶ – استکهلم سوئد
تحولات و نقش جنبش کارگری در ایران ژوئن ۲۰۰۶ – استکهلم سوئد
نقش رسانه های خارج از کشوردر تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اخیر ایران می ۲۰۰۶ – واشنگتن آمریکا
۲۰۰۵
بررسی انرژی و سلاح هسته ای در ایران

آپریل ۲۰۰۵ – برلین آلمان

۲۰۰۴
نگاهی به جایگاه فرهنگی و سیاسی رسانه های ایرانی در برون مرز دسامبر ۲۰۰۴  – لندن انگلستان
ایران کجاست؟ ایرانی کیست؟ شبی به یاد ایران

تجمع اعتراضی در حمایت از پناهجویان ایرانی

ژوئن ۲۰۰۴  – استکهلم سوئد
بررسی پی‌آمدهای بیست و پنج سال انقلاب و آینده ایران: ۱۳۵۷-۱۳۸۲

فوریه ۲۰۰۴ – لندن انگلستان

۲۰۰۲
ایران “بعد از جمهوری اسلامی”

فوریه ۲۰۰۲ – زوریخ سوئیس

۲۰۰۱
آینده ایران:۱۱ سپتامبر، نظم نوین جهانی و سرنوشت ایران نوامبر ۲۰۰۱ – برلین آلمان
آینده ایران: بررسی مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و کشورگریزی ایرانیان فوریه ۲۰۰۱ – لندن انگلستان
۲۰۰۰
ستارگان خاموش و امید های آینده ایران  اکتبر ۲۰۰۰ –  لندن انگلستان
نقش و برنامه اپوزیسیون در آینده ایران ژوئن ۲۰۰۰ – برلین آلمان
ایرانیان در خارج از ایران (مطالعه مهاجرت ایرانیان در بیست سال گذشته) فوریه ۲۰۰۰ – لندن انگلستان
۱۹۹۹
ایران در سالی که گذشت نوامبر ۱۹۹۹ – لندن انگلستان
ایران در سالی که گذشت نوامبر ۱۹۹۹ – برلین آلمان
موسیقی ایران – گذشته، حال، آینده سپتامبر ۱۹۹۹ – کلن آلمان
پیامدهای بیست سال انقلاب فوریه ۱۹۹۹ – لندن انگلستان
۱۹۹۸
جامعه مدنی، ولایت فقیه و هویت ملی سپتامبر ۱۹۹۸ – لندن انگلستان
سیاست خارجی ایران و تحولات اخیر در افغانستان سپتامبر ۱۹۹۸ – پاریس فرانسه
جامعه مدنی – زمینه های تحقق و موانع آن در ایران در آستانه سال ۲۰۰۰ آپریل ۱۹۹۸ – برلین آلمان
زنان و جوانان و انقلاب در ایران فوریه ۱۹۹۸ – لندن انگلستان
۱۹۹۷
بررسی فرهنگ سیاسی ایران در آستانه سال ۲۰۰۰ سپتامبر ۱۹۹۷ – برلین آلمان
رسانه های جمعی و نقش آن در گذشته، حال و آینده ایران می ۱۹۹۷ – لندن انگلستان
حکومت و مذهب فوریه ۱۹۹۷ – لندن انگلستان
۱۹۹۶
بحران جمعیت و آلودگی محیط زیست نوامبر ۱۹۹۶ – برلین آلمان
سیاست خارجی ایران و در رابطه با مسائل افغانستان اکتبر ۱۹۹۶ – لندن انگلستان
بررسی استقرار دموکراسی و ساختار جامعه مدنی در ایران در آستانه سال ۲۰۰۰ فوریه ۱۹۹۶ – لندن انگلستان
بررسی مسائل انقلاب ۱۳۵۷ و پی آمدهای آن در آستانه سال ۲۰۰۰ فوریه ۱۹۹۶ – لندن انگلستان
۱۹۹۵
هویت ملی اکتبر ۱۹۹۵ – واشنگتن آمریکا
مسائل زنان – در رابطه با کنفرنس جهانی زن در پکن سپتامبر ۱۹۹۵ – پاریس فرانسه
اندیشه های سیاسی-اجتماعی ایران در آستانه سال ۲۰۰۰

فوریه ۱۹۹۵ – لندن انگلستان
۱۹۹۴
ماهواره و سیاست رادیو تلویزیون اکتبر ۱۹۹۴ – پاریس فرانسه
میزگرد: مشکلات جمعیت – کنفرانس جهانی قاهره سپتامبر ۱۹۹۴ – پاریس فرانسه
۱۹۹۳
تحولات سینمای ایران

نوامبر ۱۹۹۳ – پاریس فرانسه

جغرافیای سیاسی خلیج فارس – گذشته، حال، آینده

جولای ۱۹۹۳ – پاریس فرانسه

اقتصاد و نفت

ژوئن ۱۹۹۳ – پاریس فرانسه

۱۹۹۲

ایران در آستانه سال  ۲۰۰۰ – مسائل اجتماعی و فرهنگی ایران

نوامبر ۱۹۹۲ –  پاریس فرانسه