پناهندگی

بر اساس قوانین بین المللی

پناهنده کسی است که بدلایل سیاسی، مذهبی، نژادی، ملیتی و یا عضویت در گروههای اجتماعی (مانند زنان، همجنسگرایان …)  مورد تبعیض ویا آزار و اذیت قرار دارد  و یا بخاطر ترس از آزار و شکنجه و بدون آنکه از حمایت دولت خود برخوردار باشد امکان زندگی در کشور خود را ندارد و به این دلیل از کشور خود خارج شده است و درخواست حمایت بین المللی کرده است.

 

توجه: بر اساس قوانین تازه اتحادیه اروپا کشور ورود به اروپا مسئول رسیدگی درخواست پناهندگی می باشد.

راهنما و قوانین درخواست پناهندگی در بریتانیا

http://languages.refugeecouncil.org.uk/farsi/index.htm

درخواست پناهندگی در بریتانیا

http://languages.refugeecouncil.org.uk/pdf/Farsi/Applying_for_asylum-Farsi.pdf

(کنفراس سه روزه انجمن پژوهشگران ايران –  21، 22، و 23 بهمن ماه 1379)

 

حمايت از پناهجويان ايراني

جمعه 29 خرداد 1383

تعدادی از عکسهای ملاقات در پارلمان سوئد

تعدادی از عکسهای اين تجمع

 

مركز اصلي اين اعتراض در شهر استكهلم پايتخت سوئد بود و داريوش اقبالي هنرمند بزرگ و مردمي ايران كه هميشه اعتراض هايش به نابرابريهاي اجتماعي ـ سياسي زبانزد بوده است نيز با حضور خود اين حركت اعتراضي را حمايت نمود. بدون ترديد حضور اهل قلم و انديشه، هنرمندان و برگزيدگان جامعه ما در چنين گردهم آئي هائي نشانگر بيداري، هوشياري و ايستادگي و مقاومت ما ايرانيان به تمامي دولت ها و مردم جهان بوده و خواهد بود. اسامي شرکت کنندگان به شرح زير ميباشد. در ضمن چندين پناهجوی ايراني گزارشي از شرايط دشوار سيستم پناهندگي و تجربيات خود در سوئد بيان کردند.

 

 آقای اردلان شکرآبي – مسئول هيئت مديره سازمان جوانان حزب سوسيا ل دموکرات سوئد

خانم آنيتا دورتزيا- سخنگوی کميته پناهجويان در سوئد

 آقای مَتز ا ينارسون – نماينده پارلمان و عضو رهبری حزب چپ سوئد

 خانم آنا ماریا نارتی – نماينده پارلمانی حزب ليبرا ل

 دکتر مهرداد درویش پور – پژوهشگر و استاد دانشگاه سوئد

 آقای داريوش اقبالي – هنرمند بزرگ و مردمي ايران

 دکتر حسين لاجوردی – رئیس انجمن پژوهشگران ايران

 

 

تجمع – ميدان مينت توريت روبروی پارلمان سوئد –  استكهلم


Bahman Fathi

Protest gathering organised by ACI in support of Iranian asylum seekers everywhere – Stockholm 18 June 2004

Bahman was reporting for NITV

در پايان تجمع بي سابقه ايرانيان که انجمن پژوهشگران ايران  با حمايت داريوش ترتيب داده بود، خانم رويا کاشفي به نمايندگي از سوی انجمن پژوهشگران ايران منشور “ما چرا پناهنده ايم؟”را به آقای تامي ويدليخ دبير کميته روابط اروپای پارلمان سوئد ابلاغ کرد. در اين ملاقات آقايان داريوش اقبالي و اصغر نصرتي، خانم کاشفي را همراهي کردند.

Sveriges Riksdag

Swedish Parliament

Dariush, Roya Kashefi, Asghar Nosrati and Tommy Waidelich chairperson of the Committe on European affairs