چه نزدیک به چهل سالی بر زنان ایران گذشته است! ‏

نوشته شده توسط Ladjevard در 8 مارس 18

چه سالی بر زنان جهان گذشت!

چه نزدیک به چهل سالی بر زنان ایران گذشته است!

اگر در دنیای غرب، افشای آزار و اذیت های جنسی مشگلات زنان را به گفتمان عمومی مطرح کرده است در ایران ما، در چهار دهه گذشته، زنان کشورم یک لحظه اجازه نداده اند که عدم برابری و تبعیض قانونی و سیستماتیک علیه شان فراموش شود. از اولین راهپیمایی ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ و شعار ” ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم” تا جزوه های آموزشی تهیه شده در کتابخانه صدیقه دولت آبادی تا بیشمار کارزارهای تشکل یافته و یا خودجوش مثل مبارزه علیه لایحه حمایت خانواده ، یا کارزار منع خشونت خانگی و “دختران خیابان انقلاب” امروز با شجاعت برای بالا بردن آگاهی عمومی و حق خواهی و برابری طلبی ایستاده و فعالیت می کنند.

بدون تردید چالش ها و موانع بسیاری بوده و خواهد بود. اما روز زن امسال نمایانگر مقاومت و تلاش گسترده زنان ایران است. گستره چنین دادخواهی و مبارزه یک بار دیگر نشان داده است که سرکوب، خشونت، بازداشت و زندان سالیان دراز نه تنها قادر نبوده است زنان را به درون خانه ها بازگرداند، بلکه، در مقابل آنها را که حمایت دیگر اقشار جامعه را نیز جذب نموده اند به یکی از بزرگترین نیروهای اجتماعی موثر چهار دهه اخیر بدل ساخته است.

می دانم که تلاش ما روزی ایرانی برابر و آزاد خواهد ساخت چون بدون حضور و مشارکت فعال نیمی از جمعیت، رشد و پیشرفت و توسعه پایدار میسر نخواهد بود. به امید آن روز …

رویا کاشفی

سرپرست کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران