تبریک و شادباش ویژه برای هموطنان مسیحی و یهودی

نوشته شده توسط Ladjevard در 24 دسامبر 19
۳ دی ۱۳۹۸ / ۲۴ دسامبر ۲۰۱۹

 

 

 

انجمن پژوهشگران ایران با تبریک عید میلاد مسیح و در زمانی که همه ما ایرانیان با هم یلدای بزرگ را جشن گرفته ایم، تبریک و شادباش ویژه برای هموطنان مسیحی و یهودی خود دارد که در این روزها دو عید مذهبی بزرگ را جشن میگیرند.

انجمن پژوهشگران ایران با باور به حقوق برابر و آزادی فکر و وجدان  برای تمامی پیروان ادیان و مذاهب و دیدگاه های متعدد و متفاوتی که در جامعه ایران وجود دارد – چه باورمند و چه غیر باورمند – و با تاکید به اصل ۱۸ کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی سازمان ملل متحد که حق برابری و آزادی مذهب، فکر و باور در آن قید شده است را همچنان پیگیرانه دنبال می نماید و هرگونه تبعیض و آزار و اذیت را محکوم می کند.