زنان

روز جهانی زن – ۸ مارس ۱۳۹۰ و لایحه حمایت از خانوادهدر زمانیکه دنیا روز جهانی زن را گرامی میدارد و جشن میگیرد زنان ایران همچنان با قوانین تازه تبعیض آمیز روبرو هستند. در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۰ و در واپسین روزهای مجلس هشتم  نمایندگانش بندهایی از لایحه [ضد] حمایت خانواده را تصویب کردند؛ لایحه حمایت از خانواده ای که: [ادامه]

رنجنامه زنان ایران – چهل تکه در پاریس ۱۳ فوریه ۲۰۱۲

به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان: حضور چهل تکه ای از رنجنامه زنان ایران در لندن

http://www.youtube.com/watch?v=ef7MY6efn-M&feature=feedu

بدون حقوق برابر پیشرفت و توسعه امکان پذیر نیست

در اعتراض به عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون موقعیت زنان – سازمان ملل متحد مصاحبه با صدای آمریکا  – زن امروز
 It Starts with a Dream…11 May 2009
“سی سالگی” زنان در ایران – ۸ مارس ۲۰۰۹مصاحبه با تلویزیون فارسی بی بی سی – صفحه ۲ 

 متن گزارش درخواست شده از سوی شورای حقوق بشر

مراحل جدیدی از سرکوب جنبش زنان در ایرانpdf ترجمه فارسی نامه به دبیرکل سازمان ملل متحدpdf متن انگلیسی نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد
دریافت کنندگان جایزه حقوق بشر سازمان ملل متحد ۲۰۰۸“جنبش زنان ایران” کاندیدای جایزه حقوق بشر سازمان ملل متحد سال ۲۰۰۸با سپاس فراوان از همه، مهلت ارسال فرمهای نامزدی به سازمان ملل متحد به پایان رسید.

به گزارش کامل روند یکماه گذشته (۱ -۳۱ جولای ۲۰۰۸) و حمایت گسترده ایرانیان از این نامزدی لطفا توجه فرمایید.

اطلاعیه شماره ۲

اطلاعیه شماره ۳