سیاست خارجی ایران و تحولات اخیر در افغانستان

نوشته شده توسط Ladjevard در 12 سپتامبر 98

شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۷۷ – ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۸

پاریس فرانسه

اطلاعیه گردهم آیی

شرکت کنندگان

آقای همایون شاه آصفی  –  دیپامات سابق افغانستان

پی آمدهای حمله احتمالی ایران به افغانستان

دکتر عبداالکریم پاکزاد – استاد سابق علوم سیاسی تاریخچه سیاست ایران در بیست سال گذشته
دکتر قاسم فاضلی – حقوقدان و استاد دانشگاه  پی آمدهای حمله احتمالی ایران به افغانستان
دکتر عبد الکریم لاهیجی – معاون فدراسیون بین المللی حقوق بشر  وضعیت حقوق بشر در مزار شریف
دکتر حسین لاجوردی – پژوهشگر، فرانسه  نقش ایران در بحران منطقه ای و پی آمدهای سیاسی – اجتماعی حمله احتمالی ایران به افغانستان
آقای عبد الحمید مبارز –  روزنامه نگار نقش مداخلات کشورهای خارجی در افغانستان