زنان و جوانان و انقلاب در ایران – فوریه ۱۹۹۸ – لندن انگلستان

نوشته شده توسط Ladjevard در 19 فوریه 98

زنان، جوانان و انقلاب در ایران

دانشگاه لندن – مرکز مطالعات شرق و آفریقا

جمعه ۱۷ بهمن ۱۳۷۶

شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۷۶

یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۷۶

فوریه ۱۹۹۸ – لندن انگلستان

جمعه ۱۷ بهمن ۱۳۷۶
افتتاحیه:
دکتر تئودر پارفیت رئیس بخش مرکز مطالعات خاورمیانه –  دانشگاه لندن
 دکتر حسین لاجوردی رئیس انجمن پژوهشگران ایران
نشست اول

دکتر مهدی روسفید – انجمن پژوهشگران ایران آلمان

مهندس محمود اروجیان– انگلستان  نظری کوتاه به ریشه های انقلاب اسلامی ایران
دکتر مهدی پرویزی امینه – استاد دانشگاه آمستردام هلند  بر آمدن سرمایه داری و انقلاب پاسیو در ایران
نشست دوم

 احمد وحدت خواه

دکتر جمال اطهاری – آرشیتکت  – فرانسه تحرک فرهنگی و ساختار هویتی جوانها در محله های پیرامونی شهر تهران
دکتر اصغر عبدی – پژوهشگر – انگلستان جنبش دانشجویی – گذشته ، حال و آینده
آرمان رشدی – نماینده مذهبی جامعه ایرانیان مسیحی – انگلستان زنان ، جوانان و گرایش به مسیحیت 
نشست سوم – بحث آزاد
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۷۶
نشست چهارم – خانم لعبت والا
ناهید کشاورز- ژورنالیست از فعالین جنبش زنان – آلمان فمینیسم و جنبش زنان در ایران و دور نمای آینده
امیر ممبینی – عضو. شورای مرکزی فدائیان خلق – اکثریت – سوئد حجاب همچون نماد یک فرهنگ – بحثی در رابطه حجاب با فردیت هنر و زیبائی
فرخنده مدرس – از فعالین چپ منفرد – آلمان بررسی جنبش زنان در ۲۰ سال گذشته و تاثیرات سیاسی – اجتماعی آن
نشست پنجم – دکتر مصطفی الموتی
حشمت رئیسی  – کارگر سابق نفت در ایران – آلمان جوانان و انقلاب بهمن
هایده روش – محقق – انگلستان بررسی مشکلات نوجوانان و جوانان ایرانی در سازگاری فرهنگی – اجتماعی با جامعه انگلیس
نشست ششم – دکتر محمود کویر
دکتر سهیلا صالح – محقق، مترجم ، و مشاور امور اقتصادی – آلمان اقتصاد ، زن ، مراتب و ارزشهای اجتماعی
الهه بقراط – آلمان ریشه های تاریخی مساله دو جنس و نقدی بر فمینیسم رایج ، با نگاهی به فرهنگ ایرانی
نشست هفتم –  انجمن پژوهشگران ایران
رودابه شفیعی  – دانشجو،  انگلستان دیداری از ایران با نگاهی کنجکاو
دکتر فرشید اکبریان – انگلستان جوانان و دیدگاه سیاسی آنان در آینده ایران
بحث آزاد
یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۷۶
میز گرد مسائل سیاسی ایران

نقش مردم در تحولات امروز کشور

پرویز دستمالچی ، مصطفی مدنی ، فرخ نگهدار ، دکتر علیرضا نوری زاده و دکتر حسین لاجوردی
نشست هشتم – دکتر ژاله اصفهانی
پروفسور شاهین فاطمی استاد دانشگاه – فرانسه آینده نسل جوان و اینترنت
توفیق گلی زاده  پژوهشگر – آلمان نسل دوم در میان دو فرهنگ
نشست نهم – دکتر علیرضا نوری زاده
دکتر حسین لاجوردی – پژوهشگر – فرانسه  نسل جوان و آینده ایران
پرویز دستمالچی – نویسنده و محقق – آلمان جایگاه حقوقی زن در قانون اساسی ایران
روحی شفیعی – نویسنده و محقق – انگلستان سیاست در ایران – مونث زدگی در غیاب جنس مونث
نشست دهم – بحث آزاد –  انجمن پژوهشگران ایران