موجودیت و استقلال ایران بالاتر از هر ایدولوژی است

نوشته شده توسط Ladjevard در 6 اکتبر 96

ایران به دلایل استراتژیکی، فرهنگی، جمعیتی و غیره قدرتی تعیین کننده در منطقه است