هجده تیر، یا نوزده تیر؟

نوشته شده توسط Ladjevard در 7 جولای 03

شماره: ۸۲/م/۲۴۸ / تاریخ: ۱۶ تیر ۱۳۸۲ (۷ جولای ۲۰۰۳)

چهارمین بزرگداشت ۱۸ تیر ۱۳۷۸ در شرف وقوع است، ارزشگذاری و بزرگداشتی که امسال از هفته‌ها قبل آغاز شده و همچنان ادامه دارد. امسال بیشتر از تمامی سالهای قبل طبقات مختلف مردم و دانشجویانِ باارزشِ دانشگاههای ایران در آن شرکت کرده و آن را گرامی داشته‌اند 

نقطه عطف هدفی که بزرگداشت هجده تیر امسال با خود حمل می‌کند همانا تغییر رژیم در تمامیت، کلیت و موجودیت آن است، خواسته و هدفی که نقطه اشتراک در میان تمامی مردم یافته است.

امروز هیچکس تردید ندارد که عمر رژیم جمهوری اسلامی به پایان رسیده و اینکه در حال حاضر جمهوری اسلامی با تهدید آمریکا روبرو است هیچ چیز را تغییر نمی‌دهد، چرا که اگر از حمایت آمریکا هم برخوردار بودند، چون هیچیک از جناح‌های رژیم و در مجموعه آن نیز پاسخی برای مشکلات جامعه ایران ندارند، اجباراً محکوم به شکست و فروپاشی هستند و بطور قطع هیچگونه شانسی برای بقا نیز نخواهند داشت.

ولی فراموش نکنیم که ماجرا تمام نشده است و برای ما این سؤال اساسی مطرح است که آیا بمانند تمامی این صد سال گذشته “فردای مملکت” و یا “نوزده تیر” برای ما وجود دارد؟ و آیا اصولاً ما در تقویم‌های خودمان به روز نوزده تیر هم نگاه می‌کنیم؟

تجربه چند سال اخیر به ما ثابت کرده است که جامعه امروز ایران و خاصه نسل جوانش بسیار باهوش و پرذکاوت است و:

  • ·        نشان داده است که دیگر نخواهد گفت “این برود، هر که می‌خواهد بیاید”،
  • ·        ثابت کرده است که به هیجان و جو تحریک پاسخ مثبت نمی‌دهد،
  • ·        ثابت کرده است که از فحش و ناسزا و کلمات رکیک دوری می‌کند
  • ·        و در نهایت ثابت کرده است که نمی‌خواهد تجربه تلخ ۲۴ سال گذشته را یک بار دیگر تکرار کند.

به ارزشهای این جنبش مردمی احترام بگذاریم، عقل و منطق را جایگزین هیجان و احساس کنیم. قطعاً فاجعه حاکمیت جمهوری اسلامی در ربع قرن گذشته باید همه ما ایرانیان را بیدار کرده و به تفکر واداشته باشد.

اطمینان داشته باشیم با شیوه منطق راه مقصد، راه بسیار کوتاهتری است.

انجمن پژوهشگران ایران