پیامدهای بیست سال انقلاب

نوشته شده توسط Ladjevard در 21 ژانویه 99

دانشگاه لندن – مرکز مطالعات شرق و آفریقا

جمعه ، شنبه و یکشنبه ۲۳ ، ۲۴ و ۲۵ بهمن – ۱۳۷۷

۱۲ ، ۱۳ و ۱۴ فوریه ۱۹۹۹

جمعه  ۲۳  بهمن ۱۳۷۷

 افتتاحیه دکتر تئودور پارفیت – دکتر حسین لاجوردی
نمایش اسلاید : مجموعه اسلاید در رابطه با انقلاب رضا دقتی – منوچهر و مزدک
نشست اول: ادیان
دکتر کسری وفاداری : استاد دانشگاه – فرانسه زرتشت
حمید صبی : وکیل دادگستری و رئیس انجمن یهودیان ایران – لندن یهودیت
دکتر عبدالرحیم ملازاده :  مسئول دفتر جامعه اهل سنت ایران اسلام، انقلاب و تسنن
حجت الاسلام آیت الله زاده سید محمود طباطبائی قمی – روحانی مقیم لندن اسلام، انقلاب و تشیع (ویدئو)
بحث آزاد
دکتر محمد عاصمی :  – نویسنده ، روزنامه نگار و مدیر ماهنامه کاوه دور از وطن زیستن و برای وطن زیستن

شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۷۷

نشست دوم : انقلاب و مسائل اقتصادی
دکتر جواد گوهری: محقق،  انگلستان مذهب در رویاروئی با نیازهای اقتصادی
دکتر حسن منصور: استاد دانشگاه، فرانسه مالیه مدرن و پدیده بانکداری اسلامی
دکتر فریدون خاوند: استاد دانشگاه، فرانسه نگاهی به اقتصاد ایران
نشست سوم : انقلاب و مسائل  اجتماعی
دکتر حسین بشیریه – استاد دانشگاه، تهران ایران بحران مشروعیت در ایران
دکتر جمشید اسدی :پژوهشگر و استاد دانشگاه – فرانسه تجربه های جهانی گذار به دموکراسی در بیست سال انقلاب ایران
دکتر فرهاد خسرو خاور :استاد دانشگاه – فرانسه ایران و نهضت های دموکراتیک در حال حاضر
بحث آزاد
نشست چهارم : انقلاب، آموزش و مسائل زنان
دکتر سعید پیوندی :  استاد دانشگاه – فرانسه تجربه اسلامی کردن نظام آموزشی ایران
دکتر مهرداد درویش پور : پژوهشگر ، جامعه شناس – دانشگاه استکهلم – سوئد نگاهی به تحولات زنان ایران در بیست سال پس از انقلاب
اعظم کم گویان : حزب کمونیست کارگری- انگلستان جنبش زنان در دو دهه پس از انقلاب ۵۷
بحث آزاد
نشست پنجم : تروریسم و حقوق بشر
رویا کاشفی : انجمن پژوهشگران ایران – انگلستان گزارش سازمانهای حقوق بشر
دکتر رضا غفاری : استاد دانشگاه ، نویسنده و مترجم – انگلستان خاطرات زندان
نسرین پرواز : نویسنده کتاب زندان – انگلستان شکنجه و تجاوز در زندانهای جمهوری اسلامی
مهندس پرویز دستمالچی : نویسنده و پژوهشگر –آلمان تروریسم دولتی ، ترور برلین ، معروف به میکونوس
بحث آزاد

یکشنبه  ۲۵   بهمن  ۱۳۷۷

نشست ششم: انقلاب و سیاست خارجی ایران در منطقه
آنتونی هایمن :  نویسنده و سردبیر مجله آسیای مرکزی – انگلستان سیاست خارجی ایران در رابطه با افغانستان ۷۹ – ۹۹
دکتر هومن پیمانی : پژوهشگر و مشاور سازمان ملل – سوئیس روابط ایران و ترکیه
دکتر علیرضا نوری زاده : نویسنده و روزنامه نگار – انگلستان  ایران و جهان عرب
بحث آزاد
نمایش فیلم مستند برای بی بی سی و پی بی اس:تهیه کننده: شرکت  آنتلوپ:  میک چاکی – رویا کاشفی   ۴۴۴ روز – (گروگانگیری)
دکتر علی محمدی : استاد دانشگاه ناتینگهام – انگلستان بحران مطبوعات در ایران ، بیست سال پس از انقلاب
دریا سالار کمال حبیب الهی : – فرمانده پیشین نیروی دریائی ایران – واشنگتن ارتش پیش از انقلاب ، در انقلاب و آینده (ویدئو)
دکتر حسین لاجوردی : رئیس انجمن پژوهشگران ایران کارنامه انجمن پژوهشگران ایران و برنامه فعالیت های آینده انجمن ، برای آینده ایران
نشست هفتم : انقلاب و فرهنگ سیاسی در ایران
مصطفی مدنی :  از فعالین جنبش چپ – آلمان پیامد های ۲۰ سال انقلاب
دکتر احمد طهماسبی : پژوهشگر علوم سیاسی – آلمان  نهضت ملی، انقلاب و دیدگاه آینده
دکتر بابک امیر خسروی :  عضو کادر مرکزی حزب دموکراتیک مردم ایران – فرانسه نقش و دیدگاه چپ، ایران در انقلاب بهمن و تحولات بعدی آن
احمد وحدت خواه : خیرنگار و مفسر مطبوعات – انگلستان  ۱۳۷۷، انقلاب خاموش
بحث آزاد