تحولات و نقش جنبش کارگری در ایران

نوشته شده توسط Ladjevard در 3 می 22

۲۰ و ۲۱ خرداد ۱۳۸۵ – ۱۰ و ۱۱ ژوئن ۲۰۰۶

آ ب اف مرکزی – استکهلم، سوئد

کنفرانس “تحولات و نقش جنبش کارگری در ایران” در راستای شناخت مسائل و مشگلات کارگری در ایران، خاصه در دوران اخیر است که با  مشگلات بسیار گسترده تری مواجه گردیده است. انجمن پژوهشگران ایران اعتقاد راسخ دارد که بررسی، تحلیل و ارائه اظهار نظرها و پیشنهادات منسجم خواهد توانست گامهای سازنده ای را در جهت امروز و فردای مسائل کارگری در ایران بردارد.

<palign=”right”> این کنفرانس با ارزش و احترام برای مبارزات تمامی کارگران ایران خاصه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و تلاش برای رهایی از قید و بند منصور اوصانلو و دیگر کارگران مبارز ایران تشکیل می شود

روز اول – شنبه ۲۰/۳/۱۳۸۵ برابر با ۱۰/۶/۲۰۰۶

 محمد شمس

ضرورت و مبانی تشکل مبارزات مطالباتی – طبقاتی فراگیر کارگری

فرخنده آشنا

موانع تشکل یابی کارگران نهادینه نشدن این تشکل ها در ایران

محمود قزوینی

اوضاع سیاسی ایران و مبارزه سیاسی واقتصادی طبقه کارگر. نقش جنبش کارگری درتحولات سیاسی و اجتماعی ایران

سیاوش دانشور

تحولات سیاسى ایران و جایگاه محورى جنبش کارگرى

یکشنبه ۲۱/۳/۱۳۸۵ برابر با ۱۱/۶/۲۰۰۶

 بهرام رحمانی

جایگاه اول ماه مه، روز جهانی کارگر در ایران

مظفر فلاحی

جنبش کارگری کردستان از دهه ۱۳۶۰ تا به امروز

 سوسن بهار

کارگران کوچک، اسپارتاکوس های معاصر

دکتر یاسمین میظر

صنعت خودروسازی در ایران و مبارزات کارگران این بخش