اعلام عدم همکاری

نوشته شده توسط admin در 19 آوریل 16

شماره ١٠٩ – م – ٢٩٢

تاریخ ٢ اردیبهشت ١٣٨۴

٢٢ آوریل ٢٠٠۵

 

اطلاعیه

اعلام عدم همکاری

 با کانون مهندسین و متخصصین ایرانی در آلمان  (VINI e. V.)  

در رابطه با کنفرانس “بررسی انرژی و سلاح هسته ای در ایران”

انجمن پژوهشگران ایران با احترام و پوزش فراوان ازتمامی کسانیکه دعوت ما را به کنفرانس “بررسی انرژی و سلاح هسته ای در ایران” پذیرفته اند اعلام می دارد که به دلیل عدم رعایت حداقل های اخلاق و فرهنگ سیاسی از سویعناصری در کانون مهندسین و متخصصین ایرانی در آلمان که در آخرین ساعا ت قبل از انجام کنفرانس به آگاهی ما رسیده است عدم همکاری خود را با کنفرانس اعلام شده در ٢٢ آوریل ٢٠٠۵ برابر با ٢ اردیبهشت ١٣٨۴ اعلام میدارد ٠

انجمن پژوهشگران ایران، در راستای اهداف خود در زمینه مطالعات بنیادین مسائل ایران و با تاکید بر ضرورت مسائل انرژی و سلاح هسته ای که فارغ از مباحث پیچیده فنی، دارای ابعاد گسترده سیاسی برای آینده ایران است از بهمن ماهگذشته (ژانویه ٢٠٠۵ ) دو کنفرانس را در اروپا و امریکا تدارک دیده است که با توجه به شرایط فعلی نخستین آن در امریکا و کنفرانس بعدی در اروپا بزودی اعلام خواهد شد ٠

دکتر حسین لاجوردی

رئیس انجمن پژوهشگران ایران