برابری، آزادی و یا مسابقه؟ – کدامیک ارجحیت دارد و انتخاب شماست ؟

نوشته شده توسط admin در 17 ژوئن 15

تاریخ:      26 خرداد ۱۳۹۴

             17 ژوئن ۲۰۱۵

شماره:     230/ م / ۵۳۴

به قهرمانان با ارزش تیم ملی والیبال ایران

برابری، آزادی و یا مسابقه؟ – کدامیک ارجحیت دارد و انتخاب شماست ؟

قهرمانان ایران، حضور پُر قدرت شما در پهنه والیبال جهان و کسب پیروزی های پی در پی شما و به رغم تمامی مشکلاتی که برایتان وجود دارد افتخارو سرفرازی بسیاری را برای ما هموطنانتان ایجاد کرده است.

بدون تردید تشویق ها و فریادهای بی وقفه هموطنانتان برای شمائی که نام ایران را در صحنه های جهانی مطرح میکنید خود پشتوانه ای با ارزش برای پیروزی های مداوم شماست.

شما آگاه هستید که فدراسیون جهانی والیبال در حال حاضر تنها فدراسیونی است که در این زمینه پیشگام شده و ازحکومت جمهوری اسلامی خواسته است که تبعیض و نابرابری را از میان بردارد و امکان حضور زنان برای تماشای مسابقات را فراهم آورد و در غیر اینصورت با عواقب آن که در مرحله نخست پس گرفتن میزبانی ایران در مسابقات نوجوانان و در پی آمد آن تحریم بازی های جهانی برای والیبال ایران است مواجه شود.

قهرمانان ایران، امروز دیگر شما تنها یک والیبالیست تیم ملی ایران نیستید ،امروزشما نماینده ملتی هستید که بیشتر از ۱۰۰ سال است برای برابری و آزادی به پا خواسته است و ازشما نیزدر این مرحله حساس طلب حمایت و کمک و یاری دارد .

  • ما ناآگاه نیستیم که شرایط شما در این موقعیت حساس برای پاسخ گفتن به خواست اجتماعی – حقوقی هموطنانتان با چه مشکلاتی همراه است.
  • ما ناآگاه نیستیم که هر شکلی از واکنش نشان دادن شما چه پی آمدهای سنگینی را برای شما ایجاد خواهد کرد.
  • ما ناآگاه نیستیم که در این مرحله از قهرمانی و بازیهای جهانی که میتواند شما را به پله های قهرمانی جهان سوق دهد چقدر دشوار است که آنرا زیر پا بگذارید و برای دفاع از حقوق قانونی و طبیعی هموطنانتان برخیزید.
  • ما ناآگاه نیستیم که جایزه یک میلیون دلاری جاذبه های بسیار دارد و میتواند جلوی چشم انسان را بگیرد.
  • ما ناآگاه نیستیم که برنده شدن شما در مسابقات پیش رو افتخاری برای شما و تمامی ما ایرانیان است ولی قبول کنید که شما امروز می توانید در جایگاه و مقام بالاتر و والاتری بایستید و برای برابری و آزادی نیمی از هموطنانتان و برای حق و حقوق طبیعی و قانونی آنان گام بردارید و نام خود را برای همیشه در تاریخ اجتماعی – سیاسی ایران و در پهنای ورزش جهان به ثبت برسانید .

فراموش نکنید شما امروز ژنرال های میدان جنگی هستید که می توانید به این جنگ نابرابر نقطه پایان بگذارید.

امروزشما میتوانید قهرمانان مردمی باشید که همیشه گرامیتان خواهند داشت و به وجودتان افتخار خواهند کرد و تاریخ نامتان را بعنوان قهرمانان برابری و آزادی به ثبت خواهد رساند.

بر این مهم پای بفشارید که قهرمان برابری و آزادی بودن هزارها برابر ارزش بیشتری ازجایزه و قهرمانی در یک رشته ورزشی دارد.

با هم بایستید و در صورت ممانعت ازحضور زنان به استادیوم مسابقه را معلق و بایکوت کنید.

دکتر حسین لاجوردی

انجمن پژوهشگران ایران