درباره ما

انجمن پژوهشگران ایران، نهادی است علمی و پژوهشی که فارغ از هرگونه برخوردهای فکری و عقیدتی به فعالیتهای خود می پردازد. انجمن مجموعه ایست از متخصصین ، متفکرین و پژوهشگران ایرانی که در تلاش است با شناخت و بررسی مسائل و مشکلات کشور، به برنامه ریزی برای امروز و فردای ایران بپردازد. مجموعه تلاش ها و برنامه ریزیهای ما در بخش های مختلف، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد کارشناسی و تجزیه و تحلیل واقع می شوند.

انجمن پزوهشگران ایران تا به امروز پنجاه کنفرانس بین المللی در رابطه با مسائل امروز و فردای ایران ترتیب داده است که تمامی فیلم های آن موجود می باشد. انجمن پزوهشگران ایران تا کنون یازده جلد  کتاب  چاپ و منتشر کرده است که مربوط به مطالعات و مجموعه سخنرانیها می باشد . در طول چندین سال گذشته  کنفرانس های انجمن پژوهشگران ایران بطور مستقیم و زنده، تصویری و صوتی از شبکه جهانی اینترنت برای ایرانیان در داخل و خارج از ایران پخش گردیده و تماس های گسترده  و بسیار با ارزشی را بوجود آورده است.

  انجمن پژوهشگران ایران در شرایط خاص و بنا به تحولات روز لازم می داند تا دیدگاه خود را اعلام کند که تعدادی از آنها در بخشهای فارسی و انگلیسی این تارنما موجود می باشند.

هزینه فعالیتهای انجمن پزوهشگران ایران فقط و فقط به لطف و همکاری داوطلبان و دوستداران آن پرداخته می شود که همینجا از این حمایت ها قدردانی می گردد و ارج نهاده می شود. تمامی سخنرانان تا به امروز با متقبل شدن هزینه ها با حضور خود به بار علمی فعالیتهای انجمن پزوهشگران ایران افزوده اند که از آنان نیز سپاسگزاریم.

 انجمن پژوهشگران ایران از همه هموطنان، با هر فکر و عقیده و مذهب، می خواهد که با پیوستن به فعالیت های انجمن در غنای فرهنگی و همبستگی های ملی همت کنند. همکاری و همیاری شما هموطنان در بهبود فعالیت های انجمن پژوهشگران ایران بسیار ارزشمند خواهد بود.