برنامه کنفرانس

نوشته شده توسط Ladjevard در 19 فوریه 04
بررسی پی آمدهای بیست و پنج سال انقلاب و آینده ایران

متن افتتاحیه کنفرانس

گزارش کنفرانس

 

جمعه: اول اسفند ۱۳۸۲ ـ ۲۰ فوریه ۲۰۰۴

شنبه دوم اسفند ۱۳۸۲ – ۲۱ فوریه ۲۰۰۴

یکشنبه سوم اسفند ۱۳۸۲ – ۲۲ فوریه ۲۰۰۴

جمعه: اول اسفند ۱۳۸۲ ـ ۲۰ فوریه ۲۰۰۴
پانل شماره ۱ – آسیب های اجتماعی
ریاست جلسه: انجمن پژوهشگران ایران
دکتر حسین لاجوردی:  – جامعه شناس ـ فرانسه  

 

 

 

تلاشی اجتماعی در ۲۵ سال گذشته

دکتر اکبر پویانفر:  – فرانسه پی آمدهای روانی – رفتاری در نظام های دیکتاتوری
داریوش ـ مرکز بهبودی معتادان ایرانی (کانون آینه) – آمریکا  

 

بیماری اعتیاد و آینده ایران

شهرام فرزانه فر:  ـ مرکز حمایت از کودکان خیابانی ایران ـ سوئد گزارشی از کودکان خیابانی
دکتر حسین فرهمند: ، سکسولوگ – فرانسه آزادی فردی، آزادی جنسی
شنبه: دوم اسفند ۱۳۸۲ ـ ۲۱ فوریه ۲۰۰۴
پانل شماره ۲ ـ گزارشهائی در رابطه با مسائل ایران
ریاست جلسه: خانم شیرین رضویان ـ انگلستان
ایرج ادیب زاده:  ـ نویسنده و روزنامه نگار ـ فرانسه کارنامه ورزش بیمار ایران در ۲۵ سال حکومت جمهوری اسلامی و ناپدید شدن زنان ایران از صحنه ورزش جهان
دکتر حسین باقرزاده: ، فعال حقوق بشر ـ انگلستان ۲۵ سال کارنامه حقوق بشر
پانل شماره ۳ ـ اقوام و ادیان
ریاست جلسه: انجمن پژوهشگران ایران
  دکتر عبدالرحیم ملازاده:  ـ انگلستان اوضاع اهل سنت در ایران در ۲۵ سال گذشته
دکتر ضیاء صدرالاشرافی:ـ پژوهشگر ـ فرانسه  اقوام و ملیت های ایرانی
دکتر وندیداد گلشنی –  – انگلستان ایرانیان و زرتشت
پانل شماره ۴ ـ اقتصاد و سرمایه گذاری
ریاست جلسه: انجمن پژوهشگران ایران
دکترحسن منصور:  ـ استاد دانشگاه ـ فرانسه وضع موجود و چالشهای پیش روی اقتصاد ایران
دکتر فرهاد عاملی:  ـ استاد دانشگاه ـ فرانسه ابعاد سرمایه گذاریهای خارجی (جنبه حقوقی)
یکشنبه:  سوم اسفند ۱۳۸۲ ـ ۲۲ فوریه ۲۰۰۴
نمایش فیلم:

شیرین  عبادی‘Divided by the Prize’ – BBCtv 4

 

با معرفی از تهیه کننده فیلم میک چاکی – رویا کاشفی
پانل شماره ۵ ـ مطبوعات و رسانه ها
ریاست جلسه: آقای احمد وحدت خواه ـ انگلستان
  دکتر سیروس آموزگار: ـ نویسنده و روزنامه نگار ـ فرانسه رسانه ها
  دکتر علیرضا نوری زاده:  ـ نویسنده و روزنامه نگار ـ انگلستان جنبش نوین مطبوعات پس از انقلاب
پانل شماره ۶ ـ میزگرد سیاسی.

بررسی انتخابات مجلس هفتم و آینده سیاسی نظام جمهوری اسلامی

ریاست جلسه: انجمن پژوهشگران ایران
 در سه بخش

۱ ـ ارائه دیدگاههای سخنرانان؛

 2 ـ گزارش نتایج بررسی انجمن پژوهشگران ایران در رابطه با نظر مردم در انتخابات مجلس هفتم و آینده نظام جمهوری اسلامی

 3 ـ بحث و گفتگو با مردم

شرکت کنندگان:

خانم آذر ماجدی، حزب کمونیست کارگری ـ انگلستان؛

خانم دکتر یاسمین میظر، استاد دانشگاه ـ انگلستان؛

دکتر جمشید اسدی، استاد دانشگاه ـ فرانسه؛

مهندس امیرحسین امیرپرویز ـ انگلستان؛

دکتر مهرداد خوانساری، سازمان مشروطه خواهان ایران ـ انگلستان؛

دکتر مهرداد درویش پور، استاد دانشگاه سوئد.