شکوه و عظمت نوروز ۱۳۹۴

نوشته شده توسط admin در 9 دسامبر 15

عطر نرگس ، رقص باد نغمه شوق پرستوهای شاد نرم نرمک می رسد اینک بهار

 

نوروزمان مبارکباد

 

بزرگداشت نوروز در چند ساله اخیر در حالی ارج و ارزش بیشتری یافته است که با مقاومت و پایداری ما ایرانیان و به رغم مخالفت های همه جانبه حاکمان جمهوری اسلامی بعنوان جشنی بین المللی به عرصه جهانی قدم گذاشته و سازمان ملل متحد آنرا به رسمیت شناخته است. ویژه گی های نوروز جهانیان را بدین فکر واداشته است که آیا این آغاز طبیعت، نخستین روز بهار، خواهد توانست به توافقی همگانی برای جشنی همگانی و برای همه مردم جهان بدل شود؟

اگر چه بیشتر از سه دهه است که مردم ما در نبود آزادی و وجود سرکوب و در فقر و استیصال  به سر می برند ولی برآمدن نوروز ایرانی که شکفتگی و رسیدن بهار و گذر ازسیاهی را نمایندگی می کند بی تردید در بر دارنده امیدهای بسیاری است بر رسیدن روشنایی و نور و برای رهایی و پشت سر گذاشتن حکومت سیاهی و ایدئولوژیک دینی .

تردید نداشته باشیم هویت ایرانی ما که در مجموعه باورها و گوناگونی های ما پابرجایی و ثبات را همیشه بهمراه داشته و به اثبات رسانده است امروز نیز قادر است در کاروانی که اسب راهوارش ” امید ” است به زودی به سر منزل مقصود که همانا آزادی ایران ، شکوفایی نوروز و شکفتن دوباره فرزندان ایران است نایل آید.

امیدمان را پا بر جا نگهداریم که با تلاش و کوشش ما ایرانیان پیروزی مان بسیار نزدیک است.

 

نوروز نه برای حکومتیان که برای فرد فرد مردم ایران مان مبارکباد

 

حسین لاجوردی

پاریس – نوروز ۱۳۹۴