روز جهانی کودک – دیگر بس است!

نوشته شده توسط Ladjevard در 8 اکتبر 22

جمهوری اسلامی چهل و سه سال است که از طریق آموزش و پرورشی بیمار، پر از تعصب، تبعیض و خشونت بچه های ما را شستشوی مغزی داده است، دیگر بس است.

روز ۸ اکتبر از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی کودک نامگذاری شده است.

جمهوری اسلامی چهل و سه سال است که از طریق آموزش و پرورشی بیمار، پر از تعصب، تبعیض و خشونت بچه های ما را شستشوی مغزی داده است، دیگر بس است.

بچه های ما برغم تلاشهای مذبوحانه جمهوری اسلامی برای ساختن آینده خود و خواسته هایشان که سال های نوری با حکومت ایدئولوژیک آن فاصله دارد از آنان عبور کرده اند. بچه های ما جایگاهِ توانایی های خود را در جامعه جهانی خوب میشناسند.

اگر صدای بچه های ما را حکومت جمهوری اسلامی نشنیده است، امروز صدایشان را جهان شنیده است.

نتیجه چهل و سه سال حکومت جمهوری اسلامی در وانت های سفیدی خلاصه شده است که برای بازداشت بچه های ما به مدارس میفرستد.

حکومت جمهوری اسلامی بر اساس کنوانسیون حقوق کودک که متعهد آن است باید بداند که

  • کودکی‌ که‌ قادر به‌ شکل‌ دادن‌ به‌ عقاید خود می‌باشد باید بتواند این‌ عقاید را آزادانه‌ درباره‌ تمام‌ موضوعاتی‌ که‌ مربوط‌ به‌ وی‌ می‌شود ابراز کند. به‌ نظرات‌ کودک‌ مطابق‌ با سن‌ و بلوغ‌ وی باید‌ بها داده‌ شود.
  • کودک‌ دارای‌ حق‌ آزادی‌ ابراز عقیده‌ می‌باشد. این‌ حق‌ شامل‌ آزادی‌ جستجو، دریافت‌ و رساندن‌ اطلاعات‌ و عقاید از هر نوع‌، بدون‌ توجه‌ به‌ مرزها، کتبی‌ یا شفاهی‌ یا چاپ‌ شده‌، به‌ شکل‌ آثار هنری یا از طریق‌ هر رسانه‌ دیگری‌ به‌ انتخاب‌ کودک‌ می‌باشد.
  • حق‌ آزادی‌ فکر، عقیده‌ و مذهب‌ برای‌ کودک‌ محترم‌ است.
  • حقوق‌ کودک‌ در مورد آزادی‌ تشکیل‌ اجتماعات‌ و مجامع‌ مسالمت‌آمیز باید به رسمیت‌ شناخته شود.

حکومت جمهوری اسلامی باید بچه های ما را آزاد کند و از ضرب و شتم و کشتن آنان دست بردارد.

دنیای امروز کودکان ما باید تصویر روشن فردای ایران باشد.

برای

جابر شیروزهی -۱۲ سال – ۱۴۰۱

جواد پوشه  – ۱۲ سال – ۱۴۰۱

علی غزلاوی – ۱۲ سال – ۱۳۹۸

امیررضا عبداللهی – ۱۳ سال ۱۳۹۸

سدیس کشانی  – ۱۴ سال – ۱۴۰۱

محمدرضا سروری  -۱۴ سال – ۱۴۰۱

نیکتا اسفندانی – ۱۴ سال – ۱۳۹۸

آرمین قادری – ۱۵ سال – ۱۳۹۸

امیرحسین بساطی  -۱۵ سال – ۱۴۰۱

احسان علیبازی – ۱۶ سال – ۱۴۰۱

امیرعلی فولادی – ۱۶ سال – ۱۴۰۱

امین معروفی -۱۶ سال – ۱۴۰۱

رضا نیسی – ۱۶ سال – ۱۳۹۸

زکریا خیال – ۱۶ سال – ۱۴۰۱

سارینا اسماعیل زاده – ۱۶ سال – ۱۴۰۱

سامر هاشمزهی – ۱۶ سال – ۱۴۰۱

سیاوش محمودی – ۱۶ سال – ۱۴۰۱

خالد غزلاوی – ۱۶ سال – ۱۳۹۸

نیما شفق‌ دوست – ۱۶ سال – ۱۴۰۱

آرین رجبی – ۱۷ سال – ۱۳۹۸

احمد آلبوعلی – ۱۷ سال – ۱۳۹۸

احمد جعاوله – ۱۷ سال – ۱۳۹۸

امید صفرزهی – ۱۷ سال – ۱۴۰۱

امیرحسین دادوند – ۱۷ سال – ۱۳۹۸

امیرمهدی فرخی پور – ۱۷ سال – ۱۴۰۱

پارسا رضادوست – ۱۷ سال – ۱۴۰۱

پژمان قلی پور – ۱۷ سال – ۱۳۹۸

ساسان عیدی وند – ۱۷ سال – ۱۳۹۸

سید احمد – ۱۷ سال – ۱۳۹۸

حسام بارانی راد – ۱۷ سال – ۱۳۹۸

علی مظفری سالانقوچ – ۱۷ سال – ۱۴۰۱

محسن محمدپور – ۱۷ سال – ۱۳۹۸

محمد بریهی – ۱۷ سال – ۱۳۹۸

محمدرضا احمدی – ۱۷ سال – ۱۳۹۸

مجاهد جامعی – ۱۷ سال – ۱۳۹۸

نیکا شاکرمی – ۱۷ سال – ۱۴۰۱

و تمامی دیگر بچه های عزیز ما در چهارگوشه ایران که در چهل و سه سال گذشته جانشان به دست جمهوری اسلامی گرفته شده است