شکوه و عظمت نوروز

نوشته شده توسط Ladjevard در 19 مارس 20
۲۹ اسفند ۱۳۹۸ – ۱۹ مارس ۲۰۲۰

نوروز امسال ما، مژده به پایان رسیدن سالی پر از تنش، سرکوب و کشتار و عزا برای ما ایرانیان است.

نوروز پیام زایش طبیعتی است که نمی توان نادیده اش انگاشت.

در جایی که برای حکومت جمهوری اسلامی منافع نظام بالاتر از جان ماست و حتی با پنهان کاری و بی مسئولیتی عمدا ما ایرانیان را فدای اهداف ایدئولوژیک خود کرده است، بر ماست که با  شکوفایی نوروز و با همبستگی و فداکاری و مسئولیت پذیری در قبال همیهنانمان بر ویروس کرونا و خطرناک تر از آن ویروس جمهوری اسلامی غلبه کنیم.

برخیزیم، به اجبار عادت های خود را برای مدتی عوض کنیم، برای امنیت و سلامتی خود و خانواده مان در قرنطینه کردن خودمان کوشا باشیم، با همدلی و همفکری و با در خانه ماندن از هم نگهداری کنیم،

فراموش نکنیم که برای پاسداری سنت های با ارزشمان هیچ وقت دیر نیست.

از کادر درمانی قهرمان مان سپاسگزاری کنیم و برای قدردانی از آنها شب ها در راس ساعت هشت شب با باز کردن پنجره های منزل مان برایشان دست بزنیم و سرود ای ایران را بخوانیم.

نوروز پیروز