گزارش: ‏”حکومت غیر متمرکز، فدرالیسم …؟”‏

نوشته شده توسط Ladjevard در 15 می 06

افتتاحیه

فیلم کنفرانس

گزارش کوتاه کنفرانس

“حکومت غیر متمرکز، فدرالیسم …؟”

۱۸ و ۱۹ آذر ۱۳۸۵ برابر با ۹ و ۱۰ دسامبر ۲۰۰۶

کنفرانس دو روزه انجمن پژوهشگران ایران در روزهای ۱۸ و ۱۹ آذر ۱۳۸۵ برابر با ۹ و ۱۰ دسامبر ۲۰۰۶  در شهر کلن آلمان با استقبال همه جانبه ای به پایان رسید. این کنفرانس بنا به شیوه انجمن پژوهشگران ایران و به مانند همیشه با دعوت عام به انجام رسید و از تمامی صاحبنظران خواسته شده بود که با رعایت شرایط شرکت در کنفرانسهای این انجمن دیدگاه و نگرش خود را ارائه نمایند.

شرکت کنندگان در این کنفرانس، که در نوع خود یکی از حساس ترین نشست های تاریخ ساز در جامعه پر التهاب امروز ایران تلقی می شود، با حضور تقریبا تمامی نمایندگان اقوام ایران در سراسر کشور و چند تن از متخصصین و صاحبنظران مسائل اتنیکی بانجام رسید.

سخنرانان که هر کدام نمایندگی از احزاب و سازمانهای منطقه ای خود را داشتند با شرکت در میزگردها و نه با سخنرانی به ارائه دیدگاهها و راه حل های متفاوت برای نوع حکومت آینده – که بطور قطع باید حاکمیتی غیر متمرکز باشد –  پرداختند.

یکی از نکات برجسته انجام این کنفرانس این بود که تمامی دو روز بصورت زنده از شبکه جهانی اینترنت و به شکل تصویری و صوتی برای تمامی ایرانیان در داخل و خارج از ایران پخش می شد. جای خوشحالی فراوان است که بطور گسترده نیز مورد استقبال همگان قرار گرفت و در همین جا نیز لازم است از تمامی کسانی که در طول کنفرانس از طریق ایمیل با ما تماس بر قرار کرده و حمایت و سوالهای خود را از سخنرانان و انجمن پژوهشگران ایران اعلام کرده اند سپاسگزاری گردد.

انجام چنین امری خود دستاورد مهمی بوده است که از این پس خواهد توانست تمامی کسانی را که در ایران و در گوشه وکنار جهان علاقمند به چنین مباحثی هستند را تحت پوشش کنفرانس قراردهد و این گرد همائی ها تنها منحصر به شرکت کنندگان در داخل سالن ها نشود. (لازم بیاد آوری است که این کنفرانس انجمن پژوهشگران ایران در سال گذشته، چهارمین کنفرانسی بوده است که از طریق شبکه جهانی بصورت تصویری و صوتی انعکاس پیدا کرده است).

روز اول

همزمانی کنفرانس با روز جهانی اعلامیه حقوق بشر باعث گشت که توجه خاصی به اعمال سیاستهای تبعیض آمیز از سوی حکومت اسلامی حاکم بر ایران بشود و میز گرد  حقوق بشر در افتتاح کنفرانس نیز تاکیدی بر این مهم بود.

تعاریف و مفاهیم در رابطه با واژه های، خلق، ملت، قوم و…، مبحث دیگری در این کنفرانس بود که بحث های فراوانی را بدنبال داشت که بدون تردید باید نشست های بیشتری بدان اختصاص پیدا کند، چرا که رسیدن به مفاهیم و تعاریف مشخص و مورد قبول همگانی یکی از اولین قدم های دسترسی به هر هدفی است.

نوع حکومت غیر متمرکز و انواع آن نشست سوم در کنفرانس بود، که خواستی همگانی آنرا در تمامی دو روز کنفرانس دنبال می کرد، مشکلات گسترده ای که از حدود صد سال پیش تا کنون بدلیل حکومت های استبدادی و متمرکز بر جامعه ایران سایه افکنده و باعث شده است که اعتراض ها و فریادهای مردم اقصی نقاط ایران را بوجود بیاورد و ارائه راه حلهای گوناگون از دیگر مسائل این نشست بود.

روز دوم

روز دوم کنفرانس با شرکت تمامی سخنرانان به تمامی به اشکال مختلف حکومت های غیر متمرکز و مهمترین آن، فدرالیسم، انجامید که با دو نگاه متفاوت همراه بود:

  • نگاه نخست بر این امر استوار بود که در مرحله اول باید دموکراسی و آزادی در جامعه بوجود بیاید و سپس فدرالیسم ایجاد شود،
  • و نگاه مقابل بر این امر تاکید می نمود که فدرالیسم خود خواهد توانست دموکراسی و آزادی را نهادینه نماید.

نشست آخر کنفرانس که به حکومت غیر متمرکز، زبان مادری و زبان مشترک اختصاص داشت علی رغم نیاز بسیاری که در کنفرانس بدان احساس می شد بدلیل اهمیت موضوع، خود به کنفرانس مستقل دیگری و در آینده ای نزدیک محول شد. زمان بدست آمده امکان بحث و گفتگوی با ارزشی را ایجاد نمود که سخنرانان با یکدیگر، با حاضرین در سالن و پاسخی به ایمیل های دریافت شده را بدست آوردند.

لازم به یاد آوری است که کنفرانس در ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه شب و همچنان با خواست حاضرین که تمایل به ادامه آن داشتند به پایان رسید.

چکیده و نقطه نظرهای کلیه شرکت کنندگان در این نشست بتدریج منتشر خواهد گشت.

مهمترین دست آورد کنفرانس که از سوی تمامی نمایندگان مختلف ایرانیان نقاط مختلف ایران بدان تاکید می شد حفظ یکپارچگی ایران بود. بدون تردید این گوناگونی یکی از مثبت ترین ویژه گی های ایران از دوران قدیم تا بامروز بوده است وخواهد توانست سازنده ایرانی آزاد و دموکراتیک باشد. ایران آزاد و دموکراتیکی که بتواند پاسخگوی مطالبات بحق و از دست شده تمامی ایرانیان باشد که بنظر اکثریت قریب باتفاق شرکت کنندگان حکومتی غیر متمرکز و «فدرال» بود.