آرشیو: کنفرانس

بررسی پیامدهای بیست و پنج سال انقلاب و آینده ایران

سوآس - دانشگاه لندن - ۱ - ۳ اسفند ۱۳۸۲ / ۲۰ - ۲۲ فوریه ۲۰۰۴ رياست جلسه: انجمن پژوهشگران ايران دكتر حسين لاجوردي:  - جامعه شناس ـ فرانسه - تلاشي اجتماعي در 25 سال گذشته دكتر اكبر پويانفر:  - فرانسه - پي آمدهاي رواني - رفتاري در نظام هاي ديكتاتوري داريوش اقبالی ـ مركز بهبودي معتادان ايراني (كانون آينه) - آمريكا - بيماري اعتياد و آينده ايران  شهرام فرزانه فر:  ـ مركز حمايت از

نوشته شده توسط Ladjevard در 19 فوریه 04 ادامه مطلب
بررسی پیامدهای بیست و پنج سال انقلاب و آینده ایران

بررسی پی آمدهای بیست و پنج سال انقلاب و آینده ایران

متن افتتاحيه كنفرانس برنامه کنفرانس جمعه: اول اسفند 1382 ـ 20 فوريه 2004 شنبه: دوم اسفند 1382 - 21 فوريه 2004 يکشنبه: سوم اسفند 1382 - 22 فوريه 2004 گزارش سي و ششمين كنفرانس انجمن پژوهشگران ايران   1،  2   و 3 اسفند 1382 ـ  20،   21  و 22 فوريه 2004 دانشگاه وست مينستر ـ لندن   The  Boardroom, first floor,  University of Westminster , 309 Upper Regent Street, London W1   انجمن پژوهشگران

نوشته شده توسط Ladjevard در 14 فوریه 04 ادامه مطلب
بررسی پی آمدهای بیست و پنج سال انقلاب و آینده ایران

پی آمدهای بیست و پنج سال انقلاب – افتتاحیه کنفرانس

افتتاحيه كنفرانس   1 اسفند 1382-  20 فوريه 2004   متن افتتاحيه كنفرانس برنامه کنفرانس گزارش كنفرانس   تاريخ  هر ملتي نمايانگر فراز و نشيب هاي فراواني است كه مجموعه آن تجربه اي گرانبهاست و همين تجربه هاست كه ساختار اجتماعي، سياسي و مشي حكومتي هر جامعه اي را پديد مي آورد. اينكه فراز آن در چه زمان و نشيبش در چه وقتي اتفاق افتاده است را بي ترديد مورخين و تاريخ نويسان عهده دار گشته اند، آنچه بر عهده ما و در

نوشته شده توسط Ladjevard در 20 دسامبر 03 ادامه مطلب
پی آمدهای بیست و پنج سال انقلاب – افتتاحیه کنفرانس

ایران “بعد از جمهوری اسلامی”

شنبه و یکشنبه ۴ و ۴ اسفند ۱۳۸۰  - ۲۳ و ۲۴ فوریه ۲۰۰۲ زوريخ - سوئيس گزارش کنفرانس اسامي سخنرانان به ترتيب صحبت: خسرو آهنگر دولت گذار و ضرورت مجلس موسسان - سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر) آلمان هلمت احمدیان تمرکز و عدم تمرکز قدرت – حزب کمونیست ایران و کومله – سوئد شهاب برهان چگونگی برپائی و وظایف دولت گذار – اتحاد چپ کارکری – سوئد دکتر رضا حسین بر نقش

نوشته شده توسط Ladjevard در 23 فوریه 02 ادامه مطلب
ایران “بعد از جمهوری اسلامی”

گزارش ایران “بعد از جمهوری اسلامی”

شنبه و یکشنبه ۴ و ۵ اسفند ۱۳۸۰  - ۲۳ و ۲۴ فوریه ۲۰۰۲ زوريخ - سوئيس در دست ساخت!

نوشته شده توسط Ladjevard در 21 فوریه 02 ادامه مطلب
گزارش ایران “بعد از جمهوری اسلامی”

۱۱ سپتامبر، نظم نوین جهانی و سرنوشت ایران

سخنرانان  مقدمه كتاب مقالات کنفرانس كتاب حاضر مجموعه ايست از تفكرات و عقايد متفاوت و گاه متضاد از شخصيت ها و مسئولين سازمان ها و احزاب امروز ايران كه همچنان با تمام توان خود به امروز و آينده ايران مي انديشند و لحظه به لحظه و با اميد فراوان آنچه را كه سالها هدف اصلي خود قرار داده بودند يعني آزادي و استقلال ايران را پي گيري و تعقيب مي نمايند. اين مجموعه كه اولين نشست خود را در كنفرانس «آينده ايران»

نوشته شده توسط Ladjevard در 26 نوامبر 01 ادامه مطلب
۱۱ سپتامبر،  نظم نوین جهانی و سرنوشت ایران

آینده ایران:۱۱ سپتامبر، نظم نوین جهانی و سرنوشت ایران

24 و 25 نوامبر 2001 -  3 و 4 آذر 1380 برلين - آلمان اسامي سخنرانان هلمت احمديان 11 سپتامبر، نظم نوين جهاني و سرنوشت ايران عمر ايلخاني زاده چه بايد کرد؟ غلامرضا حسين بر طرح يک نظام فدران برای ايران مهدی حائری ايران در قرن بيست و يکم - آينده ايران و نظم نوين جهاني پس از حادثه دهشتناک 11 سپتامبر شيخ عزالدين حسيني برای آينده ايران دکتر کامبيز روستا آلترناتيو، نقش و برنامه

نوشته شده توسط Ladjevard در 24 نوامبر 01 ادامه مطلب
آینده ایران:۱۱ سپتامبر، نظم نوین جهانی و سرنوشت ایران

آینده ایران: ۱۱ سپتامبر، نظم نوین جهانی و سرنوشت ایران

آينده ايران:  11 سپتامبر، نظم نوين جهاني و سرنوشت ايران 24 و 25 نوامبر 2001 -  3 و 4 آذر 1380 برلين آلمان اسامي سخنرانان هلمت احمديان 11 سپتامبر، نظم نوين جهاني و سرنوشت ايران عمر ايلخاني زاده چه بايد کرد؟ غلامرضا حسين بر طرح يک نظام فدران برای ايران مهدی حائری ايران در قرن بيست و يکم - آينده ايران و نظم نوين جهاني پس از حادثه دهشتناک 11 سپتامبر شيخ عزالدين حسيني برای

نوشته شده توسط Ladjevard در 14 نوامبر 01 ادامه مطلب
آینده ایران:   ۱۱ سپتامبر، نظم نوین جهانی و سرنوشت ایران

گذار به دموکراسی

 پيشگفتار مقاله   اگر چه زمان هاي آزاد انديشيدن، آزاد بيان كردن، آزاد زيستن و آزاد عمل كردن در تاريخ معاصر ما، تنها لحظاتي كوتاه را شامل بوده است، ولي همواره اين تفكر و خواستٍ گذار به دموكراسي و آزادي ريشه اي عميق در تاريخ صد ساله و معاصر ما داشته است. آرزوهاي صد ساله براي گذار به دموكراسي، هر روز شكل تازه‌اي بخود ميگيرد، پديده‌اي كه مي توانست در قالب آرزوهاي برباد رفته بحساب آيد، هر از

نوشته شده توسط Ladjevard در 19 آوریل 01 ادامه مطلب
گذار به دموکراسی

مقاله – گذار به دموکراسی جامعه مدنی و آرزوهای بزرگ

    از زماني كه نيازها، خواست ها و آرمانهاي سياسي ـ اجتماعي و اقتصادي در جامعه اي بچشم مي خورد و مردم خواهان رسيدن بدانها هستند، بي ترديد جامعه مدني شكل پيدا كرده است و مردم در جهت تثبيت بيشتر آن، ويژگي هاي خاص آنرا طلب مي كنند. اگر فرض فوق را مبناي وجودي جامعه مدني تلقي كنيم، بايد اذعان داشته باشيم كه حداقل در تاريخ معاصر ايران، حدود صد سال است كه از جنبش مشروطيت بدينسو مردم خواهان رسيدن

نوشته شده توسط Ladjevard در 19 آوریل 01 ادامه مطلب
مقاله – گذار به دموکراسی جامعه مدنی و آرزوهای بزرگ